PKN NIEUWS

Zeven boeken over het Onze Vader

“Startzondag heeft iets van: klaar voor de start, we gaan de slag. Maar een goede start vraagt eerst om stilstaan, om open handen, om gebed.” (Quote uit het artikel Startzondag 2021: aandacht voor het Onze Vader.)  Zeven boeken op een… [...]

Vredesweek: liturgie en andere materialen voor kerken

Liturgie Vredesweek In de krant PAX Vieren zijn diverse liturgische suggesties te vinden, zoals een voorbeeld voor een bloemschikking, een meditatie en gespreksvragen bij Psalm 139, een uitleg van ds. Klaas Touwen - tevens dorpskerkenambassadeur - bij Marcus 9, vers… [...]

Kerkmarkt, de kerkelijke markplaats met orgels, kerkbanken etc.

In de loop der tijd zijn er verschillende roerende goederen van eigenaar gewisseld. Dat betreft met name zaken op het gebied van meubilair. Denk aan kerkbanken, kerkstoelen, preekstoelen. Maar ook opnameapparatuur voor kerkdiensten, liedboeken, Bijbels en zelfs een keer een… [...]

Over ons

Diensten

Actief in de kerk

Contact