Contactgegevens

Locatie:
Kerkgebouw ‘De Open Hof’
Schildmanstraat 72 A
3342 BS Hendrik-Ido-Ambacht

Pastorale zorg / Predikant:

Contactgegevens vindt U onder: “Predikant”

Koster:
Teus van Herk
Telefoonnummer: 078-681 38 09
koster@deopenhof-hia.nl

Scriba / Secretaris:
Hetty Dooren
scribaat@deopenhof-hia.nl

Kerkauto:
Joke Lemson
jokelemson@gmail.com
06-49828688

Storing kerktelefoon:
Fred Scholten

Bezorging Kerkbode:
Astrid de Later

Homepage: 
www.deopenhof-hia.nl

Webredactie:
kerkbode.de.open.hof@gmail.com

Diaconie:
cvdiakenen@deopenhof-hia.nl 

Kerkbode:
kerkbode.de.open.hof@gmail.com

Nieuwsbrief:
Aanmelden van de nieuwsbrief moet via de website / Afmelden van de nieuwsbrief moet in de nieuwsbrief zelf
https://www.deopenhof-hia.nl/nieuwsbrief

Beluisteren kerkdienst:
www.kerkomroep.nl

Kerkelijk bureau:
Dhr. J. van Driel
kerkelijkbureau.deopenhof@gmail.com