Predikanten en Kerkelijk werker

Mw. ds. Marianne Moerland

Bereikbaar op:
Dinsdag, donderdag en vrijdag, via 078-684 80 87.
E-mail: ds.moerland@deopenhof-hia.nl 

Wie ben ik? Lees meer…

Ik ben ds. Marianne Moerland. Vanaf februari 1994 predikant. Mijn eerste gemeente was de gereformeerde kerk van Zevenbergen. Daarna ben ik predikant geweest in Zwijndrecht-Groote Lindt en vanaf 2004 in De Open Hof in Hendrik Ido Ambacht.

In alle ontwikkelingen in de kerk staat mij voor ogen, dat een kerk er is om samen te geloven. We zoeken er inspiratie voor ons leven en delen onze vreugde en onze zorgen. Op zondag komen we samen om ons op de Eeuwige te richten. Dan zingen en bidden we samen. Buiten de eredienst wordt het gesprek persoonlijk. Geloven mag ook handen en voeten krijgen. Mensen hebben elkaar nodig voor zingeving en ook praktische hulp.
Als predikant vind ik het fijn om met verschillende mensen om te gaan. We hoeven niet allemaal op dezelfde manier te geloven. Juist van de verschillen kunnen we leren. Door de ontmoeting met anderen kan ook ons geloof groeien en meer diepgang krijgen.

Om mijn pastorale vaardigheden te ontwikkelen heb ik een Klinisch Pastorale Vorming en de opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd.

Kerkelijk Werker: Daniel Poesiat 

Bereikbaar op: maandag en donderdag

kw@deopenhof-hia.nl

Tel: 06 39 24 1954

Wie ben ik? Lees meer…

Sinds 1 augustus 2018 ben ik kerkelijk werker in De Open Hof. Ik ben er voor de gehele gemeente maar ga mij vooral concentreren op de zogenaamde middengeneratie. Graag wil ik de jonge gezinnen meer betrekken bij het kerkelijk leven in De Open Hof. Ik houd van laagdrempelige gezinsdiensten met veel muziek. Ik zou het fijn vinden wanneer De Open Hof ook een functie krijgt in de buurt. Het zou mooi zijn wanneer De Open Hof een plaats is waar buurtbewoners makkelijk binnenlopen en hulp kunnen krijgen als er problemen zijn.  (uit: Interview Daniel Poesiat, kerkbode De Open Hof)

Daarnaast wordt pastorale zorg verleend door

ds. Emöke van Bolhuis-Szabó

een halve dag per week

Tel. 078-6824873

e-mail: jp.vanbolhuis@caiway.nl

Vroegere predikanten staan vermeld onder historie.