Predikant

ds. Antoinette van der Wel

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

e-mail: dsavdwel@deopenhof-hia.nl

Pastorale zorg wordt verleend door

ds. Emöke van Bolhuis-Szabó

Twee dagen per week.

Tel. 078-6824873

e-mail: jp.vanbolhuis@caiway.nl

Predikanten die eerder onze gemeente hebben gediend staan vermeld onder historie.