Predikanten en Kerkelijk werker

Kerkelijk Werker: Daniel Poesiat 

Bereikbaar op: maandag en donderdag

kw@deopenhof-hia.nl

Tel: 06 39 24 1954

Wie ben ik? Lees meer…

Sinds 1 augustus 2018 ben ik kerkelijk werker in De Open Hof. Ik ben er voor de gehele gemeente maar ga mij vooral concentreren op de zogenaamde middengeneratie. Graag wil ik de jonge gezinnen meer betrekken bij het kerkelijk leven in De Open Hof. Ik houd van laagdrempelige gezinsdiensten met veel muziek. Ik zou het fijn vinden wanneer De Open Hof ook een functie krijgt in de buurt. Het zou mooi zijn wanneer De Open Hof een plaats is waar buurtbewoners makkelijk binnenlopen en hulp kunnen krijgen als er problemen zijn.  (uit: Interview Daniel Poesiat, kerkbode De Open Hof)

Daarnaast wordt pastorale zorg verleend door

ds. Emöke van Bolhuis-Szabó

Twee dagen per week.

Tel. 078-6824873

e-mail: jp.vanbolhuis@caiway.nl

Vroegere predikanten staan vermeld onder historie.