Kerkdiensten online (max. 15 bezoekers)

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Nog steeds hebben wij te maken met beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Wij nodigen u van harte uit om onze diensten online mee te beleven.

Het moderamen van de generale synode van de PKN hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. Vanaf 1 april 2021 maken we een klein begin door onze kerkdiensten met maximaal 15 gemeenteleden te houden. Een beetje perspectief in deze tijd van geduld en volhouden.

U kunt onze diensten live volgen door te klikken op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Heeft u géén gezondheidsklachten en wilt u graag een dienst bijwonen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.  Vóór donderdagavond 18:00 uur per mail naar aanmelden@deopenhof-hia.nl of telefonisch op vrijdagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur via telefoonnummer 078-6813809.

 Laten we ons ontfermen over die gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben de diensten digitaal mee te beleven. Misschien kunt u iemand uitnodigen om bij u thuis, op anderhalve meter, de dienst digitaal te volgen.

 

————————————————————————————————————————————————————

Gebruiksplan Kerkgebouw De Open Hof

Het gebruiksplan, oorspronkelijk bedoeld om de kerkdienst met maximaal 30 personen volgens de geldende corona maatregelen te laten plaatsvinden, geldt miv 1 april 2021  voor 15 personen.  Gebruiksplan_5 oktober 2020. De regels golden al vanaf 11 oktober 2020. Voor het houden van de dienst is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door een of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

Collectes

Het is mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven.

Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijke bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:

  • IBAN NL46INGB0000615530
  • IBAN NL47RABO0377510114
  • t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:

  • IBAN NL78RABO0377554855
  • t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO:

  • IBAN:NL45RABO0397600887
  • t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen. IVM de corona maatregelen vanuit de overheid, zal dit dit seizoen niet zo zijn.