Corona richtlijnen voor onze kerkdiensten

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Per 25 september j.l. is een aantal versoepelingen van kracht geworden betreffende de coronamaatregelen.

  • De registratieplicht en gezondheidscheck zijn per 25 september vervallen. U hoeft zich dus niet meer aan te melden voor het bezoeken van een kerkdienst.
  • U heeft voor het bezoeken van een kerkdienst geen coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
  • Hoewel dat niet verplicht is willen we de 1,5 meter afstand in de kerk handhaven, ook bij het verlaten van de kerk!
  • Het gebruik van de garderobe is weer mogelijk maar zorg voor gepaste afstand.
  • U krijgt nog steeds een plaats in de kerkzaal aangewezen door een coördinator.
  • Ook de huidige manier van collecteren blijft gehandhaafd.
  • De basisregels blijven onverminderd van kracht: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.

De afspraken en regels die we hebben gemaakt voor onze kerkdiensten in coronatijd kunt u terugvinden in ons Gebruiksplan_3 november 2021

U kunt onze diensten ook thuis nog steeds meebeleven door te klikken op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

 

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

 

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

 

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.