Kerkdiensten

Kerkdiensten_MG_3318

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er elke zondagmorgen een goed opgezette crèche met een Bijbelse verkenning.
Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool gaan tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst.

Voor het einde van de dienst komen de kinderen terug naar hun ouders, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten.

Na afloop van de dienst is er ook voldoende ruimte voor onderlinge ontmoeting, onder het genot van koffie, thee en limonade.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’; afwisselend in beide kerkgebouwen.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer.

Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.