Kerkdiensten

Kerkdiensten 

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur.

Kerkdiensten in corona tijd, vanaf 5 juli 2020, max 75 kerkgangers, aanmelden verplicht.

We zijn blij en dankbaar dat het weer toegestaan is om kerkdiensten te houden, zij het met maximaal 75 kerkgangers. Vanaf 31 mei worden er weer kerkdiensten gehouden in De Open Hof. De diensten zijn digitaal te volgen, er wordt gezorgd voor beeldopnamen. De eerste keer, met Pinksteren, wordt de dienst om technische redenen van tevoren opgenomen. Deze dienst is op 31 mei via internet te volgen. De link naar De Open Hof is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Vanaf 5 juli zijn kerkdiensten met in totaal 75 personen toegestaan, onder de voorwaarden die door de rijksoverheid zijn opgesteld. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is het volgende Gebruiksplan opgesteld.

Gebruiksplan

Voor het houden van de dienst is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door een of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. In de dit gebruiksplan zijn regels opgesteld. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

In dit document gaan we vooral in op de praktische zaken om de kerkdienst volgens de geldende voorwaarden te laten plaatsvinden.

Aanmelden

Aanmelden kan vóór donderdagavond 18.00 uur via aanmelden@deopenhof-hia.nl of telefonisch op vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 078-6813809.

Graag wekelijks aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst.

U meldt zich alleen aan als u geen klachten hebt die in verband gebracht kunnen worden met corona.

Hieronder geven wij in het kort de aanwijzingen van het RIVM aan:

  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en ziek eerst uit.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen):

  • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Via de link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.

Reinigingsplan

De koster/coördinator stelt een reinigingsplan op. Onder toezicht van de koster/coördinator worden voor en na de dienst reinigingsactiviteiten uitgevoerd. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan o.a. het sanitair, deurknoppen, stoelen, banken, lessenaar en apparatuur die bediend wordt.

Toilet

Gebruik maken van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.

Binnenkomst

U komt alleen, of als echtpaar, met respectering van de 1,5 meter afstand de kerk binnen door de hoofdingang. Bij binnenkomst wordt u begroet door de coördinator of zijn assistent coördinator. Hij/zij zal u begroeten en vragen of u klachten heeft die verband houden met corona. Als dit het geval is kunt u de kerk niet bezoeken.

De coördinator bij de ingang zal er ook op toezien dat het maximaal aantal bezoekers van 75 niet wordt overschreden.

De jassen worden meegenomen de kerkzaal in om contact bij de garderobe te vermijden. Er is voldoende ruimte om de jassen op de bank te leggen.

Er zal desinfectiemateriaal aanwezig zijn bij de ingang om de handen te ontsmetten.

De kleine zaal is geopend voor de voorbereiding door de predikant en de ambtsdragers. De overige zalen zijn gesloten om te voorkomen dat er gebruik van zal worden gemaakt.

Looproute

Voor de kerkdiensten met 75 personen gebruiken we de hoofdingang en lopen via de hal naar de kerkzaal. Dit is verder niet aangegeven. We houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar.

Kerkzaal

In de kerkzaal zijn de zitplaatsen gemarkeerd. Neem vanuit het midden van de bank een gemarkeerde zitplaats in, dan kan er van twee kanten worden aangeschoven (op afstand uiteraard). We zitten aan de buitenkant minstens 1,5 m vanaf de looppaden. Het is huisgenoten toegestaan om naast elkaar te zitten.

In de kerkzaal is een coördinator aanwezig die zal assisteren bij het innemen van een zitplaats en er op zal toezien dat de geldende regels worden gerespecteerd.

Samenzang

Gelet op de berichten op besmetting door koor- en samenzang is er geen samenzang. Er zal er op andere wijze gemusiceerd worden.

Voorbeden

Als u voorbeden wilt aanvragen, kan dat via een mail naar cjmeijer50@gmail.com. De dienstdoende predikant zal de voorbeden vervolgens uitspreken tijdens de dienst.

Collecte

De collecte vindt bij de ingang plaats. Het is ook mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven.
Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijke bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:

  • IBAN NL46INGB0000615530
  • IBAN NL47RABO0377510114
  • t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:

  • IBAN NL78RABO0377554855
  • t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO

  • IBAN:NL45RABO0397600887
  • t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

Na de kerkdienst

Als de dienst is afgelopen verlaten we de kerk zoals gebruikelijk door deur naar de hal. We houden de volgorde aan waarbij de mensen die het dichtste bij de deur zitten als eerste de kerkzaal verlaten. We houden wederom een afstand van minimaal 1,5 ten opzicht van elkaar. Na de dienst is er geen koffiedrinken. Buiten gelden de maatregelen zoals die overal gelden: op minimaal 1,5 meter afstand blijven van elkaar.

Overige zaken

Voor situaties en vragen waarin dit Gebruiksplan niet voorziet kunt u zich wenden tot de coördinator/koster.

Om begrijpelijke redenen rijden er nog geen kerkauto’s. We hopen op inspirerende diensten die u in het kerkgebouw of thuis, dankzij de beeldverbinding, kunt meebeleven.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen. IVM de corona maatregelen vanuit de overheid, zal dit dit seizoen niet zo zijn.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer.

Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.