Kerkdiensten

Elke zondag is er een ochtenddienst in De Open Hof. De diensten beginnen het gehele jaar door om 10.00 uur. In de diensten gaat de eigen predikant óf een gastpredikant voor.

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er elke zondagmorgen een goed opgezette crèche met een Bijbelse verkenning.
Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool gaan tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst.

Voor het einde van de dienst komen de kinderen terug naar hun ouders, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten.

Na afloop van de dienst is er ook voldoende ruimte voor onderlinge ontmoeting, onder het genot van koffie, thee en limonade.

Bijzondere kerkdiensten_MG_3318

De eerste zondag van de maand is meestal een “Door Jong & Oud-dienst”. Deze wordt – samen met de predikant  en organist – voorbereid door enkele gemeenteleden.

Andere kerkdiensten hebben soms een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie wordt zes keer samen gekerkt met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’; afwisselend in beide kerkgebouwen.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer.

We zingen liederen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Voor de schriftlezingen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd, terwijl de kindernevendienst werkt met materiaal (Kind op Zondag) dat hierop aansluit.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.