Kerkdiensten alleen digitaal te volgen via Kerkomroep.nl

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

In verband met de lockdown die op 14 december 2020 is afgekondigd is besloten dat vanaf 24 december 2020 tot nader order, onze diensten alleen nog via Kerkomroep.nl te volgen zijn. Helaas kunnen we geen bezoekers meer ontvangen voor het bijwonen van onze erediensten in De Open Hof 

U kunt onze diensten live volgen door te klikken op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Nadere toelichting:

Per 14 december 2020 zijn we in een lockdown gekomen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken.

De recente ontwikkelingen van stijgende besmettingsaantallen, mutaties van het virus, meerdere kerken in onze omgeving sluiten de deuren voor bezoekers en zenden de diensten enkel digitaal uit, heeft het moderamen, in overleg met het college van Kerkrentmeesters doen besluiten om per direct te stoppen met het toelaten van bezoekers voor het bijwonen van kerkdiensten. Het is dus met directe ingang enkel mogelijk om de kerkdiensten via Kerkomroep.nl te volgen. Het is verstandig om elk risico nu te  vermijden.

Deze maatregel blijft geldig tot de overheid een ruimere openstelling weer mogelijk maakt. Laten we ons ontfermen over die gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben de diensten digitaal mee te beleven. Misschien kunt u iemand uitnodigen om bij u thuis, op anderhalve meter, de dienst digitaal te volgen.

————————————————————————————————————————————————————

Gebruiksplan Kerkgebouw De Open Hof

Het gebruiksplan, oorspronkelijk bedoeld om de kerkdiesnt met maxinaal 30 personen volgens de geldende corona maatregelen te laten plaatsvinden, geldt miv 24 december 2020 voor het “personeel” van de kerk Gebruiksplan_5 oktober 2020. De regels gelden golden al vanaf 11 oktober 2020.

Voor het houden van de dienst is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal geholpen worden door een of twee assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje. Het is de taak van de coördinator er op toe te zien dat deze regels gerespecteerd worden.

Collectes

Het is mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven.

Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via een gebruikelijke bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn:

Kerk:

  • IBAN NL46INGB0000615530
  • IBAN NL47RABO0377510114
  • t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht

Diaconie:

  • IBAN NL78RABO0377554855
  • t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk

ZWO:

  • IBAN:NL45RABO0397600887
  • t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

 

Voor de kinderen

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er onder normale omstandigheden elke zondagmorgen een crèche. maar nu helaas ivm alle coronamaatregelen even niet.

Voor de kinderen uit groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er periodiek kindernevendienst en kinderkerk. Meer informatie vindt u op kindernevendienst.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden zes keer gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen. IVM de corona maatregelen vanuit de overheid, zal dit dit seizoen niet zo zijn.