ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten van ZWO:

Ondersteuning project kerk in actie:

Vroeger heeft ZWO bijna 25 jaar lang meegewerkt in het project Rwanda, tegenwoordig kiest ZWO om de drie of vier jaar een ander project van Kerk in Actie om dat te steunen. De steun bestaat uit het verzorgen van 17 of 18 collectes per jaar met een paar maal een toelichting. Dit jaar steunen we voor het laatst het project ASAPE van de Luthers Evangelische Broederkerk in Noord-Kameroen. Het project is veel omvattend: landbouwvoorlichting, kredietverstrekking, gewone scholing, theologische scholing, gezondheidsvoorlichting enz.

In 2016 gaan we werken met een thema van Kerk In Actie.

Er kan uit drie thema’s gekozen worden en wij hebben het thema ‘Versterk de kerk’ gekozen.
‘Versterk de kerk’ ondersteunt de kerkelijke projecten die een kerk opzet zoals het ASAPE- project dat we nu steunen. Een thema biedt minder binding met één project maar wel meer variatie in de voorlichting. In één jaarthema wordt aandacht besteed aan een project in Azië, in Afrika en in Latijns Amerika.

Het thema ‘Versterk de kerk’ richt zich op de volgende doelen. In Azië worden christenen met een islamitische achtergrond in Bangladesh geholpen. In Afrika wordt de Lutherse kerk uit Kameroen ondersteund. Dus toch nog binding met ons oude project. In Latijns Amerika worden vrouwen in Guatemala weerbaarder gemaakt.

Veertigdagentijd:

In de veertigdagentijd volgt ZWO evenals de diaconie het collecterooster van Kerk in Actie en deze collectes worden iedere zondag toegelicht.
Ook de Paasgroetenactie wordt jaarlijks door ZWO en de diaconie verzorgd. Binnenlandse en buitenlandse gevangenen kunnen dan van de gemeenteleden een paasgroet ontvangen. Het betreft gewone gevangenen en politieke of godsdienstige gevangenen die op een Amnesty-lijst staan.
Uiteraard verzorgt ZWO ook de Kerk in Actie-collectes voor het werelddiaconaat en voor de zending en wordt er gereageerd op noodsituaties of aparte situaties.

Zomerparkdag:

Jaarlijks wordt tijdens de Zomerparkdag van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een stand met informatiemateriaal en verkoopartikelen ingericht in het park. De datum voor 2017 wordt nog nader bekend gemaakt.

Kerstmarkt:

Ook dit jaar wordt er weer een kerstmarkt georganiseerd. Ook zullen we weer kerststukjes maken. De data voor 2017 zullen binnenkort op deze site bekend worden gemaakt.

Communicatie:

Maandelijks geeft ZWO informatie door via de kerkbode.  Kaarten, buitenlands geld en dergelijke kunt u in de kerk inleveren.

Vrijwilliggers:

Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we dit niet allemaal organiseren. Vindt u het leuk om mee te helpen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons ons.

Meer weten? bel met:
Bert Berkhout, tel. 078 – 681 79 44 of Peter Kooijman, tel. 078 – 684 00 29