Visie en beleid

De Gereformeerde Kerk De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht is gemeente van Jezus Christus, een gemeente van mensen rond Bijbel en sacramenten, die zich voegt in het gemeenschappelijk belijden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarom geloven wij:

 • In een zorgzame God, die liefde is en in wie wij ons vertrouwen mogen stellen;
 • In Jezus Christus, Zoon van God, die Verlosser en Verzoener is tussen God en mensen, die tijdens zijn leven heeft laten zien hoe mensen naar Gods beeld behoren te leven;
 • In de werking van Gods Geest, die ons inspireert om open te staan naar de samenleving en te werken aan gerechtigheid, vrede, verzoening en heelheid.

Vanuit dit geloof weten wij, dat:

 • Ieder van ons God slechts ten dele kan kennen, waardoor er verschil in geloofsbeleving is;
 • Wij in navolging van Christus geroepen zijn om met elkaar in gesprek te blijven om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen in het Leren, Vieren en Dienen.

Voor de gemeenschap van De Open Hof betekent dit dat wij:

 • Bewust proberen elkaar vast te houden, verdraagzaam te zijn en trouw te zijn aan God en aan elkaar ook als de wind tegen is;
 • Ons inspannen om te leren en in de praktijk te brengen, wat het betekent om in de 21e eeuw een missionaire gemeente te zijn;
 • Een gemeenschap willen zijn voor alle generaties en ons extra zullen inspannen om jongeren en jonge gezinnen bij de gemeenschap en het Leren, Vieren en Dienen te betrekken, op een zodanige wijze dat dit aansluit bij hun wijze van geloofsbeleving;
 • Een oecumenische en diaconale gemeenschap willen zijn;
 • Bewust kiezen voor een gemeenschap en dialoog met andere kerkgemeenschappen;
 • Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving;
 • Geloven, dat in onze gemeenschap alle leden het ambt van gelovige dragen. Vanuit die overtuiging, worden alle leden gestimuleerd en opgeroepen om hun talenten in te zetten ten dienste van de gemeente.

De kerkenraad heeft deze visie, gehoord hebbende de gemeente op zondag 25 september 2011, opnieuw vastgesteld in zijn vergadering op 18 januari 2012.

De kerkenraad heeft daarbij overwogen, dat:

 • Deze visie geen einddocument is, maar de start moet zijn van een gedachtewisseling binnen de kerkenraad en tussen kerkenraad en gemeente;
 • Deze visie daarom een dynamisch document is, dat in de komende jaren steeds verder aangepunt en verfijnd zal kunnen worden;
 • Deze visie onderwerp zal blijven in een jaarlijks gesprek tussen kerkenraad en gemeente.