Vierluik

Vierluik

(2018) 3 november, 25 november, 29 december

(2019) 20 januari, 23 februari, 24 maart, 23 april, 19 mei.

 

Ook dit najaar willen we als Ark, Hoeksteen, Bethelkerk en Open Hof samen vier avonden organiseren over een maatschappelijk thema. Dit jaar sluiten we aan bij de viering van 400 jaar Dordtse Synode (1618-1619). Die synode was een politieke en theologische internationale topconferentie. Deze vergadering is van grote invloed geweest op de vorming (en zeker de beschrijving) van wat we de Nederlandse mentaliteit en identiteit noemen.

In de Synode speelde het vraagstuk van “de vrije wil” een grote rol. Er woedde een felle discussie over de vraag of de mens keuzevrijheid bezit (een vrije wil) bij het bepalen van zijn levensloop of dat Gods wil oftewel het noodlot (predestinatie) bepalend is. Sinds het begin der tijden wordt de mens geconfronteerd met onheil, met de grillen van het noodlot. Hoe hij/zij daar mee omgaat heeft grote invloed op wie hij/zij wordt/is. Is het de eigen kracht en wil, die het onheil de baas wordt? Of wordt het onheil draagbaar en mogelijk een verrijking door het eenduidig als Gods wil te omarmen?

Diezelfde vragen zijn op een nieuwe manier actueel nu neurologen en gedragswetenschappers steeds krachtiger beweren dat het een illusie is dat we vrije keuzes maken. Vgl. Dick Swaab “Wij zijn ons brein”

De vraag of we keuzevrijheid hebben of niet, kun je theologisch stellen, maar ook filosofisch, psychologisch, neurologisch, natuurwetenschappelijk en, niet te vergeten, juridisch.

 

De predikanten van de vier kerken zijn kort voor deze Schakel werd geschreven begonnen aan de voorbereiding. We streven naar vier woensdagavonden in november.