Smakelijk Preken

Smakelijk Preken

U bent van harte welkom bij deze activiteit, waarbij we gezamenlijk en onder leiding van een predikant een kerkdienst voorbereiden.

We beginnen om 18.00 uur met het lezen van de betreffende bijbeltekst(en), waarna we een eenvoudige maaltijd gebruiken. Na het eten bespreken we tot 20.00 uur de tekst, eventuele vragen die bij ons opkomen en zoeken we toepasselijke liederen voor in de dienst.

De predikant kan met onze inbreng de dienst dan later verder vormgeven.

Graag van te voren opgeven bij Jacqueline Meijer, e-mail meijer.jacqueline@gmail.com