Pastorale Zorg

Hoe is de onderlinge zorg in onze gemeente geregeld?
Hieronder vindt u de sectie-indelingen met de secties Noord, Oost, Zuid en West met de daarbij behorende personen. Woont u niet in Hendrik-Ido-Ambacht dan valt u onder sectie Oost.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze predikant of kerkelijk werker. Hun contactgegevens vindt u onder: Contacten op de pagina Predikanten

Noord:
Ouderling: Ellie van Es
Coördinator: Jan van Es
Diaken: Emmie Hilmert
Predikant: ds. E. van Bolhuis 

Oost + Buiten H.I. Ambacht:

Ouderling: Jan Nugteren
Coördinator: Jozien Romein
Diaken: Astrid de Later
Predikant: ds. E. van Bolhuis 

Zuid:
Ouderling: Mieke Hooijmeijer
Coördinator: Rianne de Haan
Diaken: Hans van Driel
Predikant: ds. E. van Bolhuis 

West:
Ouderling: Gert Cardol
Coördinator: Marjan Dogger
Diaken: Stella Koppelaar
Predikant: ds. E. van Bolhuis 

plattegrond