Pastoraat

Als gemeente van De Open Hof doen we ons best om elkaar tot steun te zijn bij vreugde en verdriet. Bezoek en ontmoeting spelen daarbij een grote rol. Daarom hebben we in onze gemeente contactpersonen en pastoraatsouderlingen, die, elk op hun eigen manier, contact onderhouden met gemeenteleden.

  • De contactpersonen gaan op bezoek bij gemeenteleden en onderhouden zo een beperkt aantal contacten. Zij bouwen een vaak langdurige relatie op met hun contactadressen en kennen vaak ook familie van degenen die ze bezoeken.
  • De pastoraatsouderlingen ondersteunen de predikanten door pastorale bezoeken af te leggen bij wie daarom vragen.
  • De predikanten leggen uiteraard zelf ook bezoeken af aan wie pastorale zorg nodig heeft.
  • De coördinatoren pastoraat doen hun best om al deze activiteiten te coördineren.

Met elkaar proberen al deze ‘werkers’ zorg en aandacht te geven.

Wie bezoek wil ontvangen of mee wil werken als bezoeker kan zich daar altijd, maar zeker aan het begin van een nieuwe seizoen, voor aanmelden. Dat kan via onze predikant of kerkelijk werker. Hun gegevens vindt u onder “Contact” op deze site.

Ziekte of ziekenhuisopname kunt u melden bij Adrie de Gelder op telefoonnummer 078- 6817358

Noord:

Ouderling: VACATURE

Coördinator: VACATURE

Diaken: Emmy Hilmert

Predikant: ds. A.A. van der Wel

 

Oost + Buiten H.I. Ambacht:

Ouderling: Jan Nugteren

Coördinator: Jozien Romein

Diaken: Astrid de Later

Predikant: ds. E. van Bolhuis

Zuid:

Ouderling: Mieke Hooijmeijer

Coördinator: Rianne de Haan

Diaken: Hans van Driel

Predikant: ds. A.A. van der Wel

West:

Ouderling: VACATURE

Coördinator: Marjan Dogger

Diaken: Stella Koppelaar

Predikant: ds. A.A. van der Wel