Over ons

Kerkgebouw

Het kerkgebouw 'De Open Hof' werd in mei 1970 in gebruik genomen. Het dak van de kerkzaal is omgekeerd gebogen en heeft het laagste punt boven de preekstoel. Het Woord kan zo vrij de ruimte in en via de glaswand naar buiten. In de kerkzaal hangt voorin een dooprol van de in deze kerk gedoopte leden; achterin de kerkzaal hangt een gedenkbord met de namen van de overledenen. De ruime hal dient als ontmoetingsplaats voor en na de kerkdienst, maar ook op andere momenten zoals tijdens het koffiedrinken op vrijdagochtend. In 1989 werd er een jeugdhuis aan de kerk aangebouwd, waar voor de jeugd ruimte is om zich op diverse wijzen te ontplooien. Het gebouw heeft verschillende vergaderzalen. De hal kan onder andere gebruikt worden als oefenruimte voor koren. Voor meer informatie over zaalhuur kunt u contact opnemen met de koster:

Teus van Herk
Telefoon: 078-681 38 09
E-mail: koster@deopenhof-hia.nl

Historie

In 1891, tijdens de doleantie, heeft een aantal mensen in Hendrik-Ido-Ambacht de hervormde kerk verlaten om een nieuwe kerk te stichten. In 1892 sloot deze kerk zich aan bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

In het huis van de familie Vliegenthart vonden de eerste bijeenkomsten plaats. Op zondag 17 juli 1898 werd in een bouwput Psalm 118 gezongen (gedragen en op hele noten) en ging de jonge predikant ds. J. Lugtigheid voor in gebed. De eerste steen voor 'De Pauluskerk' werd gelegd en deze kerk zou in eerste instantie plaats bieden aan 300 mensen. In 1920 werd het gebouw vergroot, waarna er 574 zitplaatsen waren. Dit gebouw werd in 1983 om bouwtechnische redenen gesloten en later afgebroken.
In mei 1970 werd een nieuw - tweede – kerkgebouw, 'De Open Hof', in gebruik genomen. In 1989 werd dit gebouw uitgebreid met een jeugdhuis.

 

Dit en meer is door de heer P.J. Horsman vastgelegd in 'Honderd Jaar Gereformeerde Kerk van Hendrik-Ido-Ambacht 1891-1991'.


Een lijst van onze predikanten sinds 1895:

 • Ds. J. Lugtigheid: 1895-1901
 • Ds. Chr. Bruins: 1902-1909
 • Ds. H. Meulink: 1910-1916
 • Ds. M.M. Horjus: 1918-1923
 • Ds. W.F.C. van Helsdingen: 1925-1944
 • Ds. H. Vos: 1946-1949
 • Ds. H. Dijkstra: 1950-1956
 • Ds. S. Hoekstra: 1956-1966
 • Ds. R. van Reenen: 1961-1966
 • Ds. C. Brilman: 1966-1977
 • Ds. J. van Veen: 1967-1972
 • Ds. J.L. Delhaas: 1973-1977
 • Ds. A.J. Kampherbeek:1978-1992
 • Ds. P.A.C. Bongers: 1979-1986
 • Ds. W. Barendrecht: 1987-2002
 • Ds. L. van Dalfsen: 1993-2000
 • Ds. C.K. Koekkoek: 1999-2007
 • Ds. M. Moerland 2004-heden
 • Ds. J. Robbers 2008-2013
 • Ds. M. Kloppenburg 2014-heden

 

Wilt u meer weten over onze historie? Neem contact op met onze archivaris:

 

C. Lagendijk
078-681 39 65
cladijk@caiway.nl

Het orgel

Algemeen

In mei 1970 leverden de orgelbouwers Pels en Van Leeuwen voor het nieuwe kerkgebouw een nieuw orgel op, dat 18 stemmen telde, verdeeld over 2 manualen en vrij pedaal. De inspeling werd verzorgd door Feike Asma. Het instrument had een vrij scherpe klank, die kenmerkend is voor de orgels uit de naoorlogse 'neo-barok'-periode, maar die wezenlijk verschilt van die van historische barokorgels. Halverwege de zeventiger jaren brak voor de orgelbouw in ons land een periode aan van heroriëntatie op ons rijke historische orgelbezit. Dit had zijn weerslag op de restauratie en nieuwbouw van orgels, ook op die uit het atelier van Pels en Van Leeuwen. Zij hebben het orgel in De Open Hof vanaf de bouw in onderhoud gehad. In december 1990 voerden zij een grote schoonmaak- en herstelbeurt uit, waarbij tevens de intonatie van alle 1014 metalen en houten pijpen werd herzien. Het instrument heeft toen een bredere en warmere klank gekregen, maar toch de karakteristieke helderheid behouden. Begin 2008 is de mechaniek van de klavier- en pedaaltoetsen opnieuw afgesteld. Van de vele mooie registers kunnen apart genoemd worden: de zangrijke Dulciaan 8’, de heldere Sesquialter II (bij uitstek geschikt als 'uitkomende stem' bij gemeentezangbegeleiding), de fraaie fluitregisters (de Gedektfluit 4’ met Tremulant doet aan een blokfluit denken) en de Fagot 16’ die het pedaal een dragende klank geeft. Met dit orgel bezitten wij een fraai en oerdegelijk instrument dat spelers en luisteraars tijdens kerkdiensten en bij andere gelegenheden weet te inspireren! De vijf vaste organisten zijn: Rein Smit, Riek Kersbergen-van Berchum, Remco de Gelder, Cor Jansen en Barthold Jongejan.

Opbouw

Hoofdwerk Prestant 8' (in front) Holpijp 8' Octaaf 4' Spitsfluit 4' Sesquialter II 2 2/3' + 1 3/5' (discant) Octaaf 2' Mixtuur III 1 1/3' Trompet 8' Borstwerk Roerfluit 8' Gedektfluit 4' Nasard 2 2/3' (tot 1990: 1 1/3') Prestant 2' Cymbel II 1/2' Dulciaan 8' Pedaal Subbas 16' Gemshoorn 8' (in front) Koraalbas 4' Fagot 16' Koppels e.d. P+I, P+II, I+II, tremulant op borstwerk Klavieromvang Manualen: C-g3 Pedaal: C-f1

Geef een antwoord