Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van De Open Hof bevat actuele mededelingen die niet op de kerkbode kunnen wachten en verschijnt elke veertien dagen. Kopij kunt u sturen naar kerkbode.de.open.hof@gmail.com. U kunt zich voor de nieuwsbrief aan- of afmelden via de website van De Open Hof. Gebruikt u daarvoor onderstaand invulblok.