Nieuwsbrief: hoe aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief van De Open Hof bevat actuele mededelingen die niet op de kerkbode kunnen wachten en verschijnt elke veertien dagen.

Kopij kunt u sturen naar kerkbode.de.open.hof@gmail.com.

U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website van De Open Hof. Gebruikt u daarvoor onderstaand invulblok.

Afmelden kan alleen via de link in de nieuwsbrief zelf. Op dit moment zijn er geen andere opties.

Loading