Vakantiegeld Samen Delen

Doet u mee, wilt u een stukje van uw vakantiegeld delen dan vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken hoeveel u wilt delen. Wij kunnen daar dan alvast rekening mee houden.

De eerste toezeggingen hebben we reeds ontvangen dank u wel hiervoor. Wij als werkgroep voelen dit als een stimulans.

Uw gift vragen wij uiterlijk voor 15 juni 2019 over te maken op:
op rekeningnummer NL07 INGB 0000 493333
t.n.v. College van kerkrentmeesters hervormde gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
o.v.v. gift vakantiegeld.

Iedere bijdrage is van harte welkom! Weest u ervan overtuigd dat uw gift goed terecht komt en dat we zo, op een bescheiden manier, samen delen.

Het binnengekomen bedrag wordt eind juni of begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend.
De opbrengst zal – vanzelfsprekend geanonimiseerd – worden gepubliceerd

op onze website: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

P.s.: Uw gift is aftrekbaar van de belasting

Wij nodigen hen die in aanmerking denken te komen voor een vakantie bijdrage van harte uit om contact met ons op te nemen via het deelnameformulier, dat u kunt vinden op onze website.

Maar u kunt ook gewoon uw mailadres of uw telefoonnummer invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u misschien denkt dat iemand in aanmerking moet komen voor een vakantie bijdrage dan kunt u dat laten weten via het contact formulier op de website, wij zullen dan op een discrete wijze contact zoeken.

Alle informatie kunt u vinden op de website: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl  onder  AANVRAGEN