Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?

In Hendrik-Ido-Ambacht willen we blijven delen met de mensen die geen financiële ruimte hebben om van de vakantieperiode te genieten.

Daarom organiseren we voor de vierde keer de actie:

Vakantiegeld Samen Delen

Als veel mensen een deel van hun vakantiegeld willen schenken, dan kunnen daar heel veel mensen die minder inkomen hebben blij mee worden gemaakt.

Vakantiegeld Samen Delen is een actie van de diaconieën van vijf Protestantse kerken in Hendrik-Ido-Ambacht.

Doe je weer mee? Tot 15 juni kun je jouw gift overmaken op:

 

NL93RABO0349768838

 

                                                           t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. VSD

 

Hartelijk dank namens alle mensen die zo op vakantie of dagjes uit kunnen.

Hartelijke groet van de stuurgroep VSD. Voor informatie zie: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

Gerrit Rijkens, grijkens@caiway.nl