Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het be-kende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, af-komstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kun-nen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 9 december 2018. Dan zal het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht medewerking verlenen. Dirigent is Wim de Penning en het orgel wordt dan bespeeld door André de Jager.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81