Vierluik “Het moest zo zijn” : 31 oktober 14, 21 en 28 november

Vierluik “Het moest zo zijn”

Op woensdag 31 oktober (Hervormingsdag) hadeen we in de Bethelkerk in Zwijndrecht de eerste avond van ons nieuwe ‘vierkerkenproject’: professor René van Woudenberg, christelijk filosoof aan de VU, sprak over de vraag of er toeval bestaat.

Professor Van Woudenberg won dit najaar de essaywedstrijd van NRC Handelsblad en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – over de vraag of er in  de wetenschap ruimte is voor religie.

Over ons project als geheel: Alweer voor het zevende jaar op rij organiseren de predikanten van de Bethelkerk, De Hoeksteen, De Open Hof en De Ark gezamenlijk een project rond een thema dat voor kerk en samenleving van belang is. Dit jaar op vier woensdagavonden: 31 oktober 14, 21 en 28 november. De folder ligt klaar in De Open Hof. Het thema is: “Het moest zo zijn” (Is alles voorbestemd of ligt alles nog open?). Aanleiding voor dit thema is de Nationale Synode van Dordrecht die precies 400 jaar geleden in november begon, waar de kerk zich op verzoek van de overheid uitsprak over de vrije wil en de voorbeschikking. Op een heel andere manier dan toen is die kwestie opnieuw actueel: is alles voorbestemd of gebeuren er veel dingen toevallig? Gaat alles in de kosmos via oorzaak en gevolg, zodat je de toekomst zou kunnen uitrekenen als je maar genoeg gegevens had? Hebben we een vrije wil of bepaalt de chemie in onze hersenen alles voor ons? En wat is de plek van God in al die dingen? We hopen op spannende bijeenkomsten!

Ds. Marianne Moerland