Van Advent naar Kerst  – Symbolische schikkingen  – thema: In een ander licht

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond van een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op het leven. In  dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind. (Lied 433:1)

De bloemschikkingen bestaan uit vijf momenten: vier zondagen en Eerste Kerstdag, die samen een serie vormen vanuit een basis, die uitgewerkt wordt, passend bij de zondagse viering. We maken daarin gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in het licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden iedere week symbolische voorwerpen geplaatst.

Kernwoorden zijn:
1e Advent: aankondiging van de geboorte van een bijzonder kind – levenstaak – tot bloei komen
2e Advent: dopen – veranderen – omkeren
3e Advent: delen – Brood des levens
4e Advent: nieuw leven – toekomst
Kerst:        Licht in de duisternis