Samenzang 9 december 2018: 17:00 uur

Vandaag is er een zangdienst in de Open Hof. Het thema luidt deze keer “Zingen van Advent en Kerst”. Dit keer zal medewerking worden verleend door het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning. Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en bovendien zal trompettiste Jantine Kalkman medewerking verlenen.

Zingen van Advent en Kerst betekent dat u samenzangliederen kunt verwachten zoals: “Heft op uw hoofden poorten wijd” – “Nu daagt het in het oosten” en “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”. Maar we zingen ook “echte” kerstliederen, zoals “Eer zij God in onze dagen” en het “Ere zij God”. Dit laatste lied uiteraard met tegenstem van het koor. Uiteraard zullen het gedicht, een instrumentaal intermezzo en de fraaie beamerbeelden niet ontbreken.

Belangstellenden kunnen vooraf via email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.