Dienst op de Paasmorgen: aanvang 9.30 uur

“De Heer is waarlijk opgestaan”

Wij heten U op de Paasmorgen van harte welkom in onze dienst die om 9.30 uur begint.

Onze voorganger is dominee M. Moerland.

Op de Paasmorgen schijnt het licht in de duisternis: Het feest van bevrijding en opstanding.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.