Opnieuw geen Kerstouderenmiddag in 2021

Tijdens zijn vergadering van 17 november heeft de kerkenraad het besluit moeten nemen de Kerstouderenmiddag voor het tweede jaar op rij niet door te laten gaan. Bij deze afweging hebben onder meer de nog steeds stijgende besmettingscijfers en de grote kwetsbaarheid van onze oudere gemeenteleden een rol gespeeld.

De kerkenraad had het graag anders gezien, maar meent dat de veiligheid van ons allen bij deze beslissing voorop dient te staan. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat er een moment komt dat we als ouderen weer wel bij elkaar kunnen komen.

Alle ouderen in onze gemeente zullen wel een Kerstgroet van onze predikant Antoinette van der Wel ontvangen, vergezeld van een kleine attentie. Deze pakjes zullen op zondag 28 november in de hal van de kerk klaarliggen om door gemeenteleden te worden meegenomen en te worden bezorgd op de aangegeven adressen. Het zou fijn zijn als alle gemeenteleden dan één of twee pakjes meenemen en die in de periode voor 25 december bezorgen.

De diaconie wenst u, ondanks alles, een gezegend Kerstfeest toe, hoe u dat ook zult vieren. De geboorte van de Heiland mag voor ons allen, ook in deze tijd, een teken zijn van hoop.

Namens de diaconie,

 

Hans van Driel