Noodkreet familie Ouaouich

Kunnen wij hen helpen in eigen land te blijven?

De Coronacrisis heeft de toeristensector weggevaagd in de Marokkaanse regio grenzend aan de Sahara. En daarmee de inkomstenbron van familie Ouaouich. Als voormalig nomaden werkten zij als kamelenbegeleiders voor de toeristen. Ook al was de situatie weinig rooskleurig, het was hun bestaansgrond. De familie bezit niets behalve een eenvoudig huis en hun arbeidskracht. Bij hen was ik vorig jaar twee weken te gast.

Deze bescheiden en gastvrije familie begrijpt dat onderwijs de weg uit de armoede is. Vader en M’barek (de oudste zoon, 27 jaar) hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om de jongere kinderen naar school te laten gaan (ook de meisjes, bijzonder in een regio met 40% analfabetisme). Eén zoon bezoekt nu zelfs de universiteit. Maar zonder inkomsten is onderwijs volgen niet mogelijk.

Nu is er een unieke kans voor een nieuwe toekomst die ze heel graag willen pakken: de aankoop van een stukje grond. Een stukje grond = zichzelf uit de armoede kunnen werken = opleiding voor de kinderen = niet door armoede gedreven op drift raken naar Europa. Landbouw is een stabiele sector, voedsel is altijd nodig. De familie is bereid heel hard te werken zoals bewezen; het afgelopen half jaar heeft Mbarek voor 5 euro per dag zeven dagen in de week als landarbeider gewerkt. Zwaar handwerk en te weinig inkomsten om het gezin te onderhouden. Maar hij heeft wel het vak van de alfalfa-teelt geleerd. Dat wil hij op het nieuwe land doen met zijn familie. Totaal moet 3 hectare land bewerkt worden om zowel het gezin van een zeer bescheiden inkomen te voorzien als de huidige landeigenaar stukje bij beetje af te betalen.

Van de al ingezamelde giften in eigen kring en leningen van vrienden en familie in Marokko is de aanbetaling gedaan, kan 1 ha. bewerkt worden en gaan de kinderen nu naar school. Voor de andere 2 ha. is nog eenmalig 3000 euro startkapitaal nodig: voor zaad, gereedschap, zonnepanelen voor de waterpomp, buffertje voor tegenvallers, levensonderhoud en de eerste afbetalingen voordat de eerste oogst er is. Zij hebben geen toegang tot micro-kredieten, bankleningen of ondersteuning van de overheid.

Kunnen wij samen eenmalig 3.000 euro bij elkaar brengen, om deze hardwerkende familie een stabiele toekomst te geven in eigen land? En zo de armoedespiraal te doorbreken? Alle beetjes helpen. Bij voorbaat enorm bedankt voor uw bijdragen namens familie Ouaouich!

Toen wij in september het benodigde geld voor schoolboeken, schoenen en de verplichte bijdrage voor de maaltijd op school overhandigden, waren ze intens dankbaar: “Wij zijn gezien, dank God.”

 

Namen, contactgegevens, foto’s en uitgebreider verhaal met cijfers, zijn bij mij opvraagbaar en uiteraard ben ik bereid alle nodige toelichting te geven.

Wenny van der Hee, telefoon 06-19997150, e-mail wpvanderhee@gmail.com Rekeningnummer: NL92INGB0004202053 t.n.v. W.P. van der Hee o.v.v. Mbarek. DANK