Meedoen met de klimaatpelgrimstocht door Nederland: 30-09 tot 11-10

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid

Hoe kunt u meedoen? Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

1) Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

2) Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.

3) Verspreid bijgaand bericht over de klimaatpelgrimstocht onder de leden van uw geloofsgemeenschap, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan ondertekenen.

Meer informatie?
Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Hartelijk dank voor uw stem en deelname,

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com