Lezing: Laudato Si op 12 september

Voor de komende startzondag in De Open Hof van 12 september is mij gevraagd een interactieve lezing te houden over Laudato Si.

In deze encycliek roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. In deze lezing zal ik ingaan op wat dat voor een ieder op zijn bescheiden plek kan betekenen. Bovenal gaat het om respect voor het leven en de schepping.

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si onderscheidt men zeven grote doelstellingen.

  1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
  2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
  3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethi ische consumptie, ethische investeringen;
  4. Een eenvoudige levensstijl;
  5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
  6. Ecospiritualiteit;
  7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Graag wil ik u uitnodigen om na de lezing hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zin en onzin scheiden, maar ook ieders kleine of grotere bijdrage te delen en zeker ook wat dit kan betekenen voor onze kerkgemeenschap.

Het wordt een ontspannende lezing, niet hoogdravend, maar dicht bij ons dagelijks leven. Komt u meeluisteren en meedenken, -doen?

Jelle van der Weijde, Flexitarier

 

 Namens de startweekcommissie Ria Kool, e-mail: riakool@xs4all.nl en Chris Meijer e-mail: cjmeijer50@gmail.com