Koor in eredienst

Op 16 juni om 10.00 uur zal het Interkerkelijk koor “Salem” haar medewerking verlenen aan de morgendienst, welke geleid wordt door ds. Martin de Geus uit Ridderkerk. Een moderne toonzetting in de verkondiging valt weer te verwachten.

Omdat het zowel zondag Trinitatis als Vaderdag is, zal het thema zijn: “De ene vader is de andere niet”

Één van de liederen in de dienst is: “Geen zwerver ben je”; een voorproefje   http://www.dirkzwart.com/images/stories/mp3/bvl08%20geen%20zwerver%20fragment.mp3

“Salem” staat onder leiding van Dirk Zwart – een telg uit de bekende familie – en brengt veel nieuwe kerkmuziek, liturgische liederen, maar ook zelfgeschreven oratoria ten gehore.

Ook bekende tekstdichters, zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, Ria Borkent, André Troost en Martin de Geus – van wie een aantal liederen zal worden gezongen – maken deel uit van het repertoire, alsmede componisten van allure, zoals Antoine Oomen, Tom Löwental en Dirk Zwart zelf.

Het belooft weer een inspirerend samenzijn te worden. Van harte uitgenodigd in De Open Hof, Schildmanstraat 72a