Geloven thuis

Wat geef je je kind mee, qua geloof
en wat liever níet? Op school
wordt er misschien iets aan gedaan
en je komt af en toe in de kerk,
maar wat kun je thuis?

Als ouder wil je dat je kind iets
weet van de verhalen en rituelen
van het christelijk geloof. Die zijn
waardevol op hun levensweg.
Je wilt dat ze in vrijheid kunnen
kiezen, later, maar dan moeten ze er wel wat van meekrijgen.
Op een manier die past bij jullie gezin.

Wij, de commissie Vorming en Toerusting van De Open Hof, zijn van plan
een cursus (3 avonden/ dagdelen) over geloofsopvoeding te organiseren.

We nodigen een deskundige, ds. Marloes Meijer, uit en gaan met elkaar in
gesprek.Hoe doen andere ouders het? Wat zijn hun ideeën? Wat wil je
eigenlijk doorgeven, wat geloof je zelf?

Hebben jullie hier belangstelling voor, geef dat dan door aan Jacqueline
Meijer. Alleen bij voldoende belangstelling kan de cursus doorgaan, dus
meld je tijdig aan.

Na aanmelding volgt concrete informatie en bepalen we in overleg de data.
Er zal een bijdrage van 5 euro per bijeenkomst gevraagd worden.

Jacqueline Meijer
E-mail: meijer.jacqueline@gmail.com
Telefoon: 06 13377490