Kerstnachtdienst – Festival of Lessons & Carols: 24 december 22.00 – 23.00 uur

Op 24 december om 22:00 uur zingen het Interkerkelijk koor Spirit Singers uit Heerjansdam en onder leiding van Arie de Korte in de kerstnachtviering in De Open Hof. Dit is een gezamenlijke dienst met De Ark.

De viering bestaat uit zogenaamde Lessons and Carols. Dit betekent dat het geen traditioneel-protestantse kerkdienst is. We lezen het kerstevangelie (de ‘Lessons’) maar er klinkt geen preek.

Het koor zingt Engelstalige liederen (Carols) over de geboorte van onze Heiland. Bij ongeveer de helft van de liederen wordt de gemeente uitgenodigd om mee te zingen. In Engeland bestaat de traditie van Lessons and Carols nu 100 jaar. Met name de diensten in de kapel van King’s College in Cambridge werden wereldberoemd.

De liederen zijn makkelijk mee te zingen. Tal van andere christelijke kerken hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de ‘Lessons and Carols’ een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden. Sommige liederen zijn voor ons bekend: ‘Silent Night’, ‘o come, o come Immanuel’, ‘Hark the herald angels sing’. Andere liederen zijn minder bekend. De Engelse liederen zijn een feest voor het oor.