De vrucht van de Geest

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.’
Galaten 5: 22 – 23

Groot zijn in het kleine
Koetjes en kalfjes, dat zijn het vaak of nee, eigenlijk moet ik zeggen, zo vóelt het vaak als we
bij elkaar zijn. De doodgewone dingen van alledag komen voorbij. Kinderen, kleinkinderen,
werk, vakanties, hobby’s, zorg voor ouders, kwaaltjes. We groeien met elkaar mee.

In de jaren ’80 woonden we alle vier in dezelfde straat en ontstond ons buurvrouwen koffieclubje dat net zo kneuterig voelt als het klinkt: huiselijk, knus, sfeervol, welbehaaglijk. Er was ook verlies. Ooit waren we met vijf… Een van hen verloren we uit het oog. Wij raakten haar kwijt, zij raakte ons kwijt.
Na onze afspraakjes kan het me elke keer weer verbazen, het gemak waarmee we in alle rust over van alles kunnen praten. Geen enkel verhit gesprek. Vreugde, verdriet, kleine zorgen, grote zorgen. Alles kan voorbijkomen, terwijl de sfeer van gemoedelijkheid en respect onaangetast blijft.
Ooit, toen het clubje ontstond, vroeg ik me af of ik me geen buitenstaander zou voelen. Vier buurvrouwen van reformatorische huize, ik van gereformeerde huize. Onze verschillende achtergronden en de uiterlijke zaken die ermee gemoeid zijn, hebben ons contact nooit in de weg gestaan. Zoals God kijkt naar het innerlijk, naar wat een mens beweegt, zo kijken wij naar elkaar.

In deze tijd, waarin verschillen soms uitvergroot worden tot tegenstellingen, waarin je keuzes lijkt te moeten maken, voor of tegen, voelt het bijzonder. In het jaar 2020 voelde het bijzonder, het jaar ook wel omschreven als het jaar waarin de kloof van ideologische verschillen tussen mensen steeds maar dieper werd.
Er gaat rust uit van ons clubje, ik ben er blij mee. En ik voel dat dit de vrucht van de Geest is, dat dit het is wat van ons gevraagd wordt in het leven van alledag. In het klein en in het groot. Groot zijn in het kleine en klein zijn in het grote.

De vrucht van de Geest… Het is er, als we ervoor open staan, als we het willen zien, als we élkaar willen zien zonder vooroordelen.
Tineke Vroegindeweij, e-mail tinekedas@hotmail.com