De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de Veertigdagentijd

Het is Aswoensdag (17 februari) geweest. Vanaf die dag tellen we veertig dagen naar het Paasfeest. Veertig, hoor ik u denken, volgens mij zijn het er 46! Dat klopt, maar de zondagen tellen vanouds niet mee als vastendagen. Op zondag vieren we elke week weer de opstanding en die dag is dus niet geschikt voor ingetogen leven, dat feest mag elke week gevierd worden.

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien op kerkomroep.nl. In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen hiermee het project van Kerk in Actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezing voor deze week is: 24 februari: Psalm 42, Johannes 4, 1-10: thema: de dorstigen drinken geven.

Online van harte welkom om deze dienst te volgen

Hartelijke groet

Ds. Antoinette van der Wel