Bijbelstudie vanaf vrijdag 1 oktober a.s.

Ook dit jaar willen we graag met een groep Bijbelstudie doen op de vrijdagochtend. We hopen te beginnen op vrijdag 1 oktober vanaf 10.30 uur.

In het kader van ons jaarthema: “Van U is de toekomst”, zullen we nadenken over onze van God gekregen opdracht om de aarde te bewaren. De eerste keer lezen we het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2 en zullen we stilstaan bij 2:15: “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”

U kunt zich melden via mijn e-mailadres: JP.vanBolhuis@caiway.nl

U bent van harte welkom!

Emőke van Bolhuis