Bijbelstudie: 26 november a.s. 10.30 uur

De volgende bijeenkomst van de vrijdagochtend Bijbelstudiegroep is Deo volente op 26 november vanaf 10.30 uur. Op basis van Psalm 104 gaan we met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom.

 

Ds. Emöke van Bolhuis, jpvanbolhuis@caiway.nl