Actie Kerkbalans 2021

de Actie Kerkbalans is in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

In de periode van 11 – 25 januari 2021 wordt de actie Kerkbalans gehouden.

Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Kerk TV

Te midden van alle onmogelijkheden die het coronavirus de afgelopen maanden met zich meebracht, werd duidelijk waar de kerk wél toe in staat was. De kerkdiensten werden met Pinksteren weer opgestart en zijn sindsdien via Kerk TV te bekijken. Dankzij de nieuwe geluidsinstallatie kunnen we genieten van een uitstekende weergave van spraak en muziek. De mensen van het beamerteam verzorgen mooie presentaties bij de kerkdiensten.

Pastoraat

Het pastoraat ging liefdevol door met haar werk, al moest het soms via een raam op een kier.

Vanuit de kerk geven we zorg en aandacht aan de gemeenteleden op zo’n manier – in gesprek of in een ontmoeting – dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dit kan gebeuren in een gesprek, in een groep maar ook in een onverwachtse ontmoeting.

Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van mensen.
Pastoraal bezoekwerk door ambtsdragers of contactpersonen is een belangrijke vorm van pastoraat.
Ook de predikant speelt hierin een belangrijke rol. Met name bij de aandacht voor ouderen, zieken en eenzame mensen. Diverse medewerkers en ds. van Bolhuis hebben heel veel werk verzet voor onze gemeente.

Diaconaat

Het diaconaat kreeg nieuwe impulsen, zowel voor mensen binnen als buiten de kerk. Een aantal activiteiten konden niet doorgaan zoals de ouderenmiddag en Kom op de thee. Gelukkig kon rond Pinksteren een zeer geslaagde bloemengroet aan onze gemeenteleden worden gebracht.

Buiten de muren van De Open Hof waren we voor het tweede jaar betrokken bij de actie Deel uw vakantiegeld, maar ook via het Interkerkelijk Diaconaal Beraad hebben we ons aandeel geleverd bij o.a Schuldhulpmaatje.

Aan vindingrijkheid en enthousiasme geen gebrek.

 

Nieuwe Predikant

Onder leiding van ds. Sophie Bloemert hebben we een beleidsplan gemaakt voor onze kerk. De beroepingscommissie heeft dit werkstuk goed kunnen gebruiken bij haar zoektocht naar een nieuwe predikant(e). Door de gevolgde procedure en uitstekend werk van de commissie heeft dit uiteindelijk kunnen leiden tot de aanstelling van ds. Antoinette van der Wel per 1 november. Ds. van der Wel is energiek aan de slag gegaan en we ervaren inmiddels een goede en inspirerende samenwerking.

Veel vrijwilligers

In één van de vorige nieuwsbrieven is bericht over de inzet van onze kerkmeester om ons kerkgebouw goed te onderhouden. Veel vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de kerk. Maar ook financieel zullen we het samen moeten doen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar om een bijdrage. De Actie Kerkbalans is voor de financiële huishouding van de kerk de belangrijkste inkomstenbron. Het is vrijwillig, maar we kunnen niet zonder! We hopen dat we weer op u mogen rekenen.

Geef voor je kerk

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan van Es, bijdrage-administrateur,
telefoon 681 37 63, e-mail vvb@deopenhof-hia.nl

 

Het bezorgen van de uitnodigingsbrief:

Omdat we in coronatijd het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk willen beperken, bellen we dit jaar niet bij u aan en wordt de uitnodigingsbrief bij u in de brievenbus gestopt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te reageren:
–          1. Indien mogelijk maak gebruik van het digitale toezeggingsformulier op de website.
–          2. Lukt dit niet dan kunt u zelf uw envelop in de brievenbus van de kerk te stoppen, of
–          3. U kunt uw antwoordenvelop brengen bij degene die de uitnodigingsbrief bij u heeft gebracht of u kunt contact opnemen met deze persoon.
–          4. Natuurlijk kunt u uw antwoordenvelop ook nog per post retourneren