Praise dienst Bethelkerk

Zondagavond 6 januari is er om 19.30 uur een interkerkelijke Praisedienst in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De muzikale begeleiding wordt op enthousiaste wijze verzorgd door muziekgroep ‘Connection’. Spreker in deze dienst is dr. Wout van Herwijnen, o.a. als schrijver een pleitbezorger voor meer lofprijzing in de kerk: “Er moet een opwekking binnen de reformatorische traditie komen en de geloofsbeweging moet meer opgewekt, meer opwekkend zijn (vol lofprijzing)”. Bethel Praise is daarvan een actuele invulling, voor zowel jong als oud. Iedereen is welkom, ook gasten van buiten de Bethelkerk worden hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop wordt u uitgenodigd voor een hapje en drankje. Kom ook en neem vrienden en bekenden mee!