Dienst 1 november 15.00u – nieuwe predikant

Na het vertrek van ds. M. Moerland is de gemeente van De Open Hof op zoek gegaan naar een nieuwe predikant. Er is een beroepingscommissie gevormd die zeer voortvarend aan het werk is gegaan. Contacten met ds. A. van der Wel uit Berkel en Rodenrijs hebben geresulteerd in een beroep dat zij heeft aangenomen. Op 1 november a.s. wordt ds. Van der Wel bevestigd door ds. E. van Bolhuis en doet zij haar intrede.

Omdat De Open Hof ervoor gekozen heeft de adviezen van de PKN en de rijksoverheid te volgen, kunnen maar dertig genodigden in het kerkgebouw aanwezig zijn.

Daarom nodigt de kerkenraad u van harte uit deze dienst digitaal bij te wonen. De dienst, die om 15.00 begint, is zoals gewoonlijk via livestream te volgen op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156. Zo kunt u, ook al is het op afstand, deze dienst mee beleven.

We hopen dat zondag 1 november een mooie dag mag worden voor ds. Antoinette van der Wel en de gemeente van De Open Hof.