Ds. A.A. van der Wel beroepen

Tijdens een gemeenteberaad op woensdag 29 juli j.l. heeft onze gemeente kennis kunnen maken met ds. Antoinette
van der Wel uit Berkel en Rodenrijs. Een verslag van dit gemeenteberaad vindt u op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief. Met een overgrote meerderheid is ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om een beroep op
ds. Van der Wel uit te brengen. We hopen en bidden dat zij dit beroep zal aannemen.
Graag wil ik nog de leden van de beroepingscommissie bedanken voor hun voortvarende, maar ook gedegen werk dat
een voor onze gemeente zo’n positief resultaat kent.

Chris Meijer, voorzitter kerkenraad