Drie avonden over ‘het goede leven’ (geannuleerd i.v.m. Corona)

‘Het goede leven’ wordt van oudsher gekoppeld aan deugden, een deugdzaam leven. Deugden als oefening in levenskunst. In de Christelijke traditie zijn zeven deugden centraal gesteld: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof , hoop en liefde.

Er is een herwaardering voor de deugdenethiek in de hedendaagse tijd waarin o.a. individualisme en consumentisme aanwezig zijn. Zo is bijvoorbeeld onlangs het boek Brieven aan mijn peetzoon, over karaktervorming voor grote en kleine christenen geschreven door de theoloog Stanley Hauerwas uitgekomen, waarin hij over een aantal deugden schrijft. En ook een boek als De meeste mensen deugen van Rutger Bregman vindt gretig aftrek in de boekhandels.

In de kunst zijn door de eeuwen heen de deugden ook veelvuldig afgebeeld.

Tijdens de drie avonden zullen we aan de hand van Bijbelverhalen ons op een aantal deugden richten. Daarbij kunnen we in gesprek gaan over of en, eventueel, hoe deugden mee vorm geven aan ‘het goede leven’. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Deze avonden zijn op 4 en 18 november en 2 december in De Open Hof. Ds. Mariska Kloppenburg verzorgt deze drie avonden. We starten om 20.00 uur, aanmelden kan bij meijer.jacqueline@gmail.com.

Namens de Commissie voor Vorming & Toerusting, Jacqueline Brandenburg