Collecte voor Beiroet – zondag 16 augustus

Vorige week voltrok zich een ramp in Beiroet, Libanon. Er vielen veel dodelijke slachtoffers en gewonden. Talloze mensen raakten dakloos. Enorme materiële schade…

Giro 555 is opengesteld voor hulp voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Er is veel nodig: medische zorg, psychische zorg, drinkwater, voedsel, enz.

Zondag 16 augustus bestemmen we de 2e collecte voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Diaconie en ZWO verdubbelen de opbrengst.

Ook kunt u een gift overmaken naar:

Bankrekening Gereformeerde Kerk:  NL46INGB0000615530  of

Bankrekening Diaconie van de geref. kerk: NL78RABO0377554855  of

Bankrekening Taakgroep ZWO geref. kerk: NL45RABO0397600887 o.v.v. Beiroet

 

Namens het college van Diakenen en ZWO,

Arie van der Ven