Aanvaarding beroep – woord van ds. Van der Wel

Beste kerkenraad en Open Hof gemeente,

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen dat gisteren uitmondde in de beroepsbrief die
door voorzitter en scriba persoonlijk werd overhandigd.

Ik kijk terug op hartelijke contacten met de beroepingscommissie. De inhoudelijke gesprekken en de
zorgvuldigheid in onze contacten heb ik zeer op prijs gesteld. Vorige week kwam daar een
ontmoeting met de kerkenraad en de gemeentevergadering bij. Vreemd in deze tijd van corona en
zomervakantie, maar open, prettig en zorgvuldig.

Deze ontmoetingen geven mij de vrijmoedigheid het beroep van harte te aanvaarden en met u in de
komende periode samen een weg van geloof te gaan. Ik zie er naar uit velen van u te ontmoeten.

De weken die nu voor ons liggen, staan voor mij in het teken van afscheid nemen van de Arkgemeente hier in Berkel en Rodenrijs. Bijna 16 jaar ben ik met hen verbonden geweest en ik neem met pijn in het hart afscheid. We hebben in die jaren veel met elkaar gedeeld en onze levens zijn vergroeid geraakt. Het is goed geweest en het is daarom goed om nu verder te gaan.

Na het afscheid verheug ik me op een nieuwe periode van gemeente zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik
hoop voor de Open Hof kerk in de tijd die voor ons ligt iets te mogen betekenen.

Met een hartelijke groet,

Ds. Antoinette van der Wel