Meeluisteren met kerkdienst

Kerkomroep

Bent u niet in de gelegenheid naar de samenkomsten in de kerk te komen? Bezoek dan de internetpagina van Kerkomroep Nederland. Hier kunt u diensten beluisteren.

Je kunt ze:
1. Live beluisteren op het moment dat de dienst bezig is.
2. Achteraf tot enige maanden terug beluisteren en/of downloaden.

Kerktelefoon

Wanneer u geen computer heeft, dan bestaat de mogelijkheid bij u thuis een aansluiting voor de kerktelefoon te maken. Er wordt dan een klein kastje bij u thuis geïnstalleerd.

Voor het aanvragen van de kerktelefoon kunt u contact opnemen met:

Bert Berkhout

   Bert Berkhout                                                        

   Telefoon: 078-681 79 44 

   E-mail: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl