Lied van de maand

Vanaf oktober 2013 is het zogenaamde ‘lied van de maand’ ingevoerd. Om de 3 à 4 weken werd er een nieuw lied aan de gemeente gepresenteerd. Dit lied werd ook uitvoerig besproken in de kerkbode.

Om de gemeente vertrouwd te laten raken met het lied van de maand, werd eind september 2013 een projectkoor in het leven geroepen.

Het lied van de maand zingt dit koor op de zondag voor de dienst, hierna zingt de gemeente dit lied. De zondagen hierna speelt de organist dit lied voor, waarna het weer door de gemeente gezongen wordt. Na 2 à 3 zondagen heeft de gemeente het lied zich goed eigen gemaakt en wordt het lied tijdens de dienst gezongen.

In onderstaande lijst vindt u de liederen die aangeleerd zijn in De Open Hof.

 • 8b        Zie de zon, zie de maan
 • 67a      Heel de aarde jubelt en juicht
 • 150a    Geprezen zij God
 • 156      Ik heb verstaan, Heer wat gij hebt gezegd
 • 217      De dag gaat open voor het woord des Heren
 • 288      Wij trekken maar verder
 • 290      Licht van Pasen (canon)
 • 311      Wij kiezen voor de vrijheid
 • 342      In God de Vader op zijn troon
 • 343      Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
 • 388      Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
 • 416      Ga met God en Hij zal met je zijn
 • 443      De engel Gabriël komt aangesneld
 • 453      Wachters van de tijd
 • 461      Wij wachten op de Koning
 • 495      Toen midden in de wintertijd
 • 502      Wij zingen door de tranen heen
 • 504      Een engel heeft de toon gezet
 • 515      Een kind geboren te Bethlehem
 • 537      Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
 • 539      Jezus diep in de woestijn
 • 540      Het waren tien geboden
 • 553      Stap voor stap gaat door Jeruzalem
 • 560      Hij ging de weg zo eenzaam
 • 608      De steppe zal bloeien
 • 625      Groen ontluikt de aarde
 • 679      Geweldige, gedreven wind
 • 691      De Geest van God waait als de wind
 • 695      Heer, raak mij aan met uw adem
 • 712      Het jaar neigt zich tot stille groet
 • 719      Loof God voor de vruchten van boomgaard en land
 • 725      Gij boden rond Gods troon
 • 729      Zij gaan op naar de stad van de vrede
 • 836      O Heer die onze Vader zijt
 • 848      Al wat een mens te kennen zoekt
 • 880      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
 • 920      Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
 • 936      Luister naar de wind
 • 939      Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
 • 975      Jezus roept hier mensen samen
 • 997      -en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land
 • 1001    De wijze woorden en het groot vertoon
 • 1003    Stil is de straat (Komt er God een nieuwe morgen)
 • 1006    Onze Vader in de hemel
 • 1014    Geef vrede door van hand tot hand

Rein Smit,
liedvandemaand@gmail.com