Lied van de maand

Vanaf oktober 2013 is het zogenaamde ‘lied van de maand’ ingevoerd. Om de 3 à 4 weken werd er een nieuw lied aan de gemeente gepresenteerd. Dit lied werd ook uitvoerig besproken in de kerkbode.

Om de gemeente vertrouwd te laten raken met het lied van de maand, werd eind september 2013 een projectkoor in het leven geroepen.

Het lied van de maand zingt dit koor op de zondag voor de dienst, hierna zingt de gemeente dit lied. De zondagen hierna speelt de organist dit lied voor, waarna het weer door de gemeente gezongen wordt. Na 2 à 3 zondagen heeft de gemeente het lied zich goed eigen gemaakt en wordt het lied tijdens de dienst gezongen.

In onderstaande lijst vindt u de liederen die aangeleerd zijn in De Open Hof.

 • LIED VAN DE MAAND                                       Bijgewerkt t/m dec. 2019.In onderstaande lijst vindt u de liederen die aangeleerd zijn in De Open Hof.

  8b        Zie de zon, zie de maan

  67a      Heel de aarde jubelt en juicht

  150a    Geprezen zij God

  156      Ik heb verstaan, Heer wat gij hebt gezegd

  217      De dag gaat open voor het woord des Heren

  274      Wij komen hier ter ere van uw naam

  288      Goede morgen, welkom allemaal

  290      Licht van Pasen (canon)

  311      Wij kiezen voor de vrijheid

  342      In God de Vader op zijn troon

  343      Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt

  388      Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

  391      Hij ging van stad tot stad

  392      Wie kent de eenvoud van het breken

  416      Ga met God en Hij zal met je zijn

  443      De engel Gabriël komt aangesneld

  453      Wachters van de tijd

  460      De nacht loopt ten einde

  461      Wij wachten op de Koning

  491      Kind ons geboren

  495      Toen midden in de wintertijd

  497      Maria ging op reis

  502      Wij zingen door de tranen heen

  504      Een engel heeft de toon gezet

  515      Een kind geboren te Bethlehem

  530      De Geest des Heren is op hem

  537      Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft

  539      Jezus diep in de woestijn

  540      Het waren tien geboden

  545      Christus staat in majesteit

  553      Stap voor stap gaat door Jeruzalem

  560      Hij ging de weg zo eenzaam

  608      De steppe zal bloeien

  611      Wij zullen leven, God zij dank

  625      Groen ontluikt de aarde

  679      Geweldige, gedreven wind

  691      De Geest van God waait als de wind

  695      Heer, raak mij aan met uw adem

  706      Dans mee met Vader, Zoon en Geest

  712      Het jaar neigt zich tot stille groet

  719      Loof God voor de vruchten van boomgaard en land

  725      Gij boden rond Gods troon

  729      Zij gaan op naar de stad van de vrede

  735      Gij, die de mens geschapen hebt

  822      Wij trekken maar verder

  836      O Heer die onze Vader zijt

  839      Ik danste die morgen toen de schepping begon

  848      Al wat een mens te kennen zoekt

  880      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

  887      Wees stil en weet: Ik ben uw God

  920      Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild

  928      Hoe ik ook ben

  936      Luister naar de wind

  939      Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

  952      Waar zou het zijn, dat land van licht

  973      Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

  974      Maak ons uw liefde, God

  975      Jezus roept hier mensen samen

  982      In de bloembol is de krokus

  997      -en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

  998      Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

  1000    Wij zagen hoe het spoor van God

  1001    De wijze woorden en het groot vertoon

  1003    Stil is de straat (Komt er God een nieuwe morgen)

  1006    Onze Vader in de hemel

  1013    Als alle mensen vogels dromen

  1014    Geef vrede door van hand tot hand

Rein Smit,
liedvandemaand@gmail.com