Laatste nieuws

Aanvaarding beroep – woord van ds. Van der Wel

Beste kerkenraad en Open Hof gemeente,

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen dat gisteren uitmondde in de beroepsbrief die
door voorzitter en scriba persoonlijk werd overhandigd.

Ik kijk terug op hartelijke contacten met de beroepingscommissie. De inhoudelijke gesprekken en de
zorgvuldigheid in onze contacten heb ik zeer op prijs gesteld. Vorige week kwam daar een
ontmoeting met de kerkenraad en de gemeentevergadering bij. Vreemd in deze tijd van corona en
zomervakantie, maar open, prettig en zorgvuldig.

Deze ontmoetingen geven mij de vrijmoedigheid het beroep van harte te aanvaarden en met u in de
komende periode samen een weg van geloof te gaan. Ik zie er naar uit velen van u te ontmoeten.

De weken die nu voor ons liggen, staan voor mij in het teken van afscheid nemen van de Arkgemeente hier in Berkel en Rodenrijs. Bijna 16 jaar ben ik met hen verbonden geweest en ik neem met pijn in het hart afscheid. We hebben in die jaren veel met elkaar gedeeld en onze levens zijn vergroeid geraakt. Het is goed geweest en het is daarom goed om nu verder te gaan.

Na het afscheid verheug ik me op een nieuwe periode van gemeente zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik
hoop voor de Open Hof kerk in de tijd die voor ons ligt iets te mogen betekenen.

Met een hartelijke groet,

Ds. Antoinette van der Wel

Ds. A.A. van der Wel beroepen

Tijdens een gemeenteberaad op woensdag 29 juli j.l. heeft onze gemeente kennis kunnen maken met ds. Antoinette
van der Wel uit Berkel en Rodenrijs. Een verslag van dit gemeenteberaad vindt u op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief. Met een overgrote meerderheid is ingestemd met het voornemen van de kerkenraad om een beroep op
ds. Van der Wel uit te brengen. We hopen en bidden dat zij dit beroep zal aannemen.
Graag wil ik nog de leden van de beroepingscommissie bedanken voor hun voortvarende, maar ook gedegen werk dat
een voor onze gemeente zo’n positief resultaat kent.

Chris Meijer, voorzitter kerkenraad

Collecte voor Beiroet – zondag 16 augustus

Vorige week voltrok zich een ramp in Beiroet, Libanon. Er vielen veel dodelijke slachtoffers en gewonden. Talloze mensen raakten dakloos. Enorme materiële schade…

Giro 555 is opengesteld voor hulp voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Er is veel nodig: medische zorg, psychische zorg, drinkwater, voedsel, enz.

Zondag 16 augustus bestemmen we de 2e collecte voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Diaconie en ZWO verdubbelen de opbrengst.

Ook kunt u een gift overmaken naar:

Bankrekening Gereformeerde Kerk:  NL46INGB0000615530  of

Bankrekening Diaconie van de geref. kerk: NL78RABO0377554855  of

Bankrekening Taakgroep ZWO geref. kerk: NL45RABO0397600887 o.v.v. Beiroet

 

Namens het college van Diakenen en ZWO,

Arie van der Ven

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam

Nu er veel studiedagen en andere leerbijeenkomsten zijn afgelast, is er toch een mogelijkheid gevonden om cursussen te volgen op het gebied van Theologie. De 3-jarige basiscursus Theologische Vorming Geïnteresseerden start in het najaar digitaal op de dinsdagochtenden.

Ook zijn er een paar korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. Zodra het mogelijk is zal er weer klassikaal lesgegeven worden. Wanneer u niet zo bedreven bent met de nieuwe technieken: voor u is hulp beschikbaar! Kijk daarom voor veel meer info, voor hulp en voor aanmelding op onze website: www.tvgrotterdam.nl.

De site wordt actueel gehouden. Daarop vindt u ook het postadres, het telefoonnummer, het mailadres en het aanmeldingsformulier. Meld u snel aan voor deze boeiende cursussen!

 M. Bezemer-Rietveld

Bestuurslid voor werving en publiciteit TVG Rotterdam

Archief nieuws De Open Hof