Laatste nieuws

ZaCa Live 2019


IN THE BEGINNING MUSIC WAS MY FIRST LOVE
Thema van ZACA LIVE 2019 

ZaCa Live 2019 is dit jaar een maandje eerder dan gebruikelijk, maar daarom niet minder gezellig.
Voorlopig zijn er een aantal muzikanten en zangeressen van buiten De Open Hof die hun medewerking hebben toegezegd. 
Uiteraard hopen we als organisatoren dat ook van binnen De Open Hof de muzikale talenten zich zullen aanmelden.
Het maakt niet uit wat je wil spelen als je er maar zelf plezier in hebt.
Wil je een liedje zingen en zoek je er een begeleiding bij, prima geef maar
door.

Heb je een vraag m.b.t. de mogelijkheden die er zijn, mail dan
naar dickdingeman@gmail.com

Verder hopen wij dat ook enkele oude getrouwe ZaCa Live artiesten weer hun medewerking verlenen.
Voorlopig ziet het er weer hoopgevend en muzikaal uit.     
SAFE THE DAY:  ZATERDAG 30 MAART 2019, AANVANG 20.00 UUR, JEUGDHUIS DE OPEN HOF, SCHILDMANSTRAAT 72 H-I-AMBACHT.


Veertigdagentijd en Pasen


Omdat Pasen elk jaar op een andere datum valt (het moment valt samen met de stand van de maan en die is geen jaar hetzelfde) verschuift ook de Veertigdagentijd. Dit jaar loopt de 40-dagentijd van aswoensdag 6 maart tot zaterdag 20 april. De laatste week van de lijdenstijd is de Goede Week en daarna vieren we Pasen. Bewust toeleven naar dit moment kan op verschillende manieren. U kunt de vespers bezoeken op de woensdagavonden in de Ark. Aanvang 19.30 uur. U kunt iedere dag de Tearkalender lezen. In deze kalender staan per dag overdenkingen en praktische uitwerkingen ook voor kinderen is er een speciale bijlage. Ook dit jaar bieden we de kalender te koop aan. Tijdens de vespers wordt gebruik gemaakt van de onderwerpen uit de Tearkalender. Omdat we graag zien dat iedereen mee kan doen bieden we de kalender aan met 1 euro korting. Prijs voor u 3,00 euro. Er ligt een intekenlijst in de hal van de kerk. U kunt ook toeleven naar Pasen door bewuste keuzes te maken. Misschien geen alcohol drinken of niet snoepen of een avond geen internet. Even los van de dagelijkse sleur kan dit helpen om je blik te verruimen. Iets voor u? Op de Paasmorgen starten we deze feestdag met een gezamenlijk ontbijt. Om half 9 kunt u aanschuiven. Graag aanmelden via de intekenlijst in de hal van de kerk of per mail: riakool@xs4all.nl. Om de kosten te dekken vragen we een kleine vrijwillige bijdrage.
Welke keuze maakt u/jij? 
Namens V&T.


Bezoek Grote kerk Dordrecht: Zaterdag 9 februari, 14.15 – 15.00 uur


Op zaterdagmiddag 9 februari organiseert de commissie Vorming & Toerusting een rondleiding door de Grote Kerk van Dordrecht. Behalve aan het gebouw zelf zal ook aandacht worden besteed aan 400 jaar Synode, “Ode aan de Synode,” en aan de schilderijen van Henk Helmantel die speciaal voor deze tentoonstelling zijn geschilderd.

De rondleiding duurt ongeveer drie kwartier en begint om 14.15 uur. U wordt in het winkeltje bij de ingang opgevangen. De kosten bedragen 3 euro.

U kunt zich aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Namens Vorming en Toerusting Ria Kool (riakool@xs4all.nl)


Ds. Marianne Moerland, 25 jaar predikant. 10 februari een feestelijk programma, 10.00 – 15.00 uur


Ds. Marianne Moerland, 25 jaar predikant. Begin februari is het 25 jaar geleden dat Marianne Moerland predikant werd.

Dit ambtsjubileum willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom bieden we Marianne en de hele gemeente op 10 februari een feestelijk programma aan.

Na de dienst, waarin Ds. Karel Koekkoek voorgaat, drinken we koffie en thee en staan tevens een hapje en een drankje klaar. U bent dan in de gelegenheid Marianne te feliciteren, al dan niet vergezeld van een cadeautje.

Om 12.45 is er een lunch.

Tegen 14.00 komt Kees Posthumus een Perzisch sprookje vertellen, genaamd Esther. Zijn verhaal wordt begeleid door Henk van Glabbeek op Perzische instrumenten. Dit verhaal vormt het einde van de fees-telijkheden.

Als u aan de lunch wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de organisator van deze bijzondere zondag, Leny Stehouwer (lenyjan43@gmail.com)
We hopen u allen op zondag 10 februari te ontmoeten. Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)


Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’


In de week van 14 – 19 januari ontvangt u een uitnodiging om (weer) deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. Over waarom u meedoet is inmiddels al veel geschreven: om financieel gezond te blijven is de kerk volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden. Daarom in dit laatste bericht alleen nog wat praktische puntjes op een rij gezet:

Automatische incasso in januari:
Veel mensen geven via automatische incasso een vast bedrag per maand en daar zijn we erg blij mee. Omdat alle toezeggingen opnieuw ingevoerd moeten worden, kunnen wij in de maand januari niet incasseren. De maand januari nemen we dan in februari mee. Vindt u dit niet prettig dan kunt u er natuurlijk voor kiezen uw jaarlijkse bijdrage door 11 te delen. U kunt de gewenste betaalmaanden aangeven op het gele toezeggingsformulier.

De actie-enveloppe wordt bij u opgehaald:
In principe wordt elke antwoordenveloppe weer persoonlijk opgehaald. Maakt u het de lopers niet te moeilijk en zorgt u a.u.b. dat hij klaar ligt? U kunt de enveloppe ook in de kerk bezorgen; geeft u dit dan even door aan degene die bij u de enveloppe bezorgd heeft?

Toezeggingsformulier nu ook digitaal:
Met ingang van dit jaar is het ook mogelijk uw toezeggingsformulier digitaal in te vullen. U gaat hiervoor naar onze website: www.deopenhof-hia.nl. Op de eerste pagina vindt u rechtsboven een knop met het logo van de Actie Kerkbalans. Als u hierop klikt, vindt u het toezeggingsformulier dat u kunt invullen. Dan klikken op “bevestig & verstuur” en uw formulier wordt gemaild naar onderstaand vvb-mailadres. U krijgt zelf ook een bevestigingsmail terug. Ook hier weer de vraag om uw bezorger/ster even te melden dat hij/zij niet bij u langs hoeft te komen om de enveloppe op te halen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan van Es, VVB-administrateur, vvb.deopenhof@gmail.com


Archief nieuws De Open Hof