Laatste nieuws

Van Advent naar Kerst  – Symbolische schikkingen  – thema: In een ander licht

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond van een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op het leven. In  dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland kom in onze nacht
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind. (Lied 433:1)

De bloemschikkingen bestaan uit vijf momenten: vier zondagen en Eerste Kerstdag, die samen een serie vormen vanuit een basis, die uitgewerkt wordt, passend bij de zondagse viering. We maken daarin gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in het licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden iedere week symbolische voorwerpen geplaatst.

Kernwoorden zijn:
1e Advent: aankondiging van de geboorte van een bijzonder kind – levenstaak – tot bloei komen
2e Advent: dopen – veranderen – omkeren
3e Advent: delen – Brood des levens
4e Advent: nieuw leven – toekomst
Kerst:        Licht in de duisternis

Op weg naar advent…

De herfstige grijze weken gaan langzaam over in de winter. In de kerk doen we het net even anders. Daar zijn deze donkere weken de eerste weken van een nieuw kerkelijk jaar. Tijdens deze donkere dagen beginnen we met de voorbereiding op het kerstfeest en kijken we al vooruit naar de grote feesten die we gaan vieren. Het paasfeest schemert al door de verhalen heen.

Ik heb het mooie Mariabeeldje weer een plekje gegeven op mijn bureau. Zo raak ik vast een beetje in de stemming. De fleurige Maria, die haar kind zo zachtjes wiegt, kreeg ik heel wat jaren geleden en ik vind haar nog steeds prachtig.

De komende weken kijken we uit naar het licht. We weten nog niet wat er straks mogelijk is, maar licht kunnen we altijd delen. Laten we in deze tijd, waarin we voor het tweede jaar beperkt zijn in onze mogelijkheden, vooral oog hebben voor wat wel kan. Deel een licht met elkaar, wees een engel voor een ander, houd je ogen en je hart open voor wie op je weg komt.

Ik wens u een gezegende adventstijd toe. Een tijd van vertrouwen en verlangen naar toekomst. Laten we met elkaar de wereld een beetje lichter kleuren.

Ds. Antoinette van der Wel, telefoon 06 – 10 81 26 31, dsavdwel@deopenhof-hia.nl

Creatieve avond voor het kerstengelenproject: 24 november a.s.

Op woensdagavond 24 november houden we een knutselavond in de crêchezaal van De Open Hof.

We gaan creatief aan de slag om wat kerstengeltjes te maken van papier en vilt. Leuk voor uzelf en leuk om weg te geven. Verder willen we laten zien dat je een kadootje ook op een duurzame manier kunt inpakken.

Om in te kunnen schatten hoeveel materiaal we moeten inkopen, willen we graag van tevoren weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Wilt u zich daarom van tevoren opgeven? Dat kan op de intekenlijst in de kerk of via onderstaande gegevens.

De kosten voor deze avond zijn €2,00 pp., te voldoen op de avond zelf. We hopen op een gezellige opkomst en houden uiteraard rekening met de geldende coronamaatregelen.

Wenny vd Hee : e-mail: wpvanderhee@gmail.com

Anja vd Weijde : e-mail: anjavanderweijde@gmail.com

 

Bijbelstudie: 26 november a.s. 10.30 uur

De volgende bijeenkomst van de vrijdagochtend Bijbelstudiegroep is Deo volente op 26 november vanaf 10.30 uur. Op basis van Psalm 104 gaan we met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom.

 

Ds. Emöke van Bolhuis, jpvanbolhuis@caiway.nl

Opnieuw geen Kerstouderenmiddag in 2021

Tijdens zijn vergadering van 17 november heeft de kerkenraad het besluit moeten nemen de Kerstouderenmiddag voor het tweede jaar op rij niet door te laten gaan. Bij deze afweging hebben onder meer de nog steeds stijgende besmettingscijfers en de grote kwetsbaarheid van onze oudere gemeenteleden een rol gespeeld.

De kerkenraad had het graag anders gezien, maar meent dat de veiligheid van ons allen bij deze beslissing voorop dient te staan. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat er een moment komt dat we als ouderen weer wel bij elkaar kunnen komen.

Alle ouderen in onze gemeente zullen wel een Kerstgroet van onze predikant Antoinette van der Wel ontvangen, vergezeld van een kleine attentie. Deze pakjes zullen op zondag 28 november in de hal van de kerk klaarliggen om door gemeenteleden te worden meegenomen en te worden bezorgd op de aangegeven adressen. Het zou fijn zijn als alle gemeenteleden dan één of twee pakjes meenemen en die in de periode voor 25 december bezorgen.

De diaconie wenst u, ondanks alles, een gezegend Kerstfeest toe, hoe u dat ook zult vieren. De geboorte van de Heiland mag voor ons allen, ook in deze tijd, een teken zijn van hoop.

Namens de diaconie,

 

Hans van Driel

Archief nieuws De Open Hof