Laatste nieuws

Startzondag nieuwe stijl


Het seizoen is nog niet voorbij, toch zijn de voorbereiding van een nieuw seizoen al begonnen. Op 15 september 2019 is het startzondag. Deze dag zal dit jaar anders zijn dan u gewend was.

Het wordt een interactieve dag. ‘Vieren doen we samen’ is het thema. De activiteiten zullen dit jaar in en rondom de kerk zijn. Voor iedereen jong of ouder is er iets te doen. De juiste invulling krijgt u nog te horen. Wel verklappen we dat we niet gaan fietsen maar dat de BBQ nog steeds op het programma staat.

Reserveert u de datum vast in uw agenda! 15 september van 10 tot 16 uur!

Namens de voorbereidingsgroep,

Ria Kool


Kloosterbezoek maart 2020: Abdij Koningsoord in Arnhem


Vrijdag 6
tot en met zondag 8 maart 2020

Op hun website staat:
Wees welkom, beste bezoeker, op deze website van de zusters trappistinnen van
Koningsoord.
Graag laten wij u hier iets proeven van ons gemeenschappelijk leven en werken.
Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan. Wij nodigen u van harte
uit deze stilte en dit gebed met ons te delen.
Onze abdij ligt aan de Veluwezoom, in een gebied rijk aan natuur en
geschiedenis.
Kijk en lees, kom en zie, luister met het oor van uw hart.
Zusters van Koningsoord (http://www.koningsoord.org/)

Praktisch

De
verblijfskosten bedragen € 48, – per etmaal (tarief 2019). Voor gasten met
een minimuminkomen en/of studenten is reductie mogelijk.
De gasten kunnen eigen bad- en bedlinnen meebrengen (de bedden zijn voorzien
van een dekbed). Voor het huren van bad- en  bedlinnen wordt 
€ 8,00  gevraagd.

De
kosten van de heen- en terugreis komen hier nog bij.

Er
zijn 15 kamers, waaronder enkele tweepersoons; 7 kamers liggen op de
begane grond en 8 op de eerste verdieping.
Elke kamer is voorzien van douche en toilet en internetaansluiting (geen
Wifi). De gasten hebben een aangename huiskamer tot hun beschikking, waar
ook de gastenbibliotheek is.

De
maaltijden zijn mild vegetarisch en worden gezamenlijk in de gastenrefter
genuttigd, deze zijn in stilte (behalve de middagmaaltijd). 

Op
donderdagavond 20 februari 2020 om 19.30 bereiden we ons bezoek voor, met de
mensen die meegaan.
Als groep geven we met elkaar het weekend vorm, met ruimte voor groeps- maar
ook individuele activiteiten.

Aanmelden

Zeven
deelnemers hebben zich tot nu toe aangemeld, waarvan twee mensen al op
donderdag 5 maart vertrekken richting Arnhem.
De anderen sluiten op vrijdag 6 maart aan. Mocht je graag meegaan of vragen
hebben, dan kun je Jacqueline Brandenburg hiervoor benaderen (jacqueline.brandenburg@caiway.net of 06
29274924).
Aanmelden bij Jacqueline kan tot eind augustus 2019, omdat begin
september het definitieve aantal deelnemers moet worden doorgegeven aan de
Abdij.


Koor in eredienst


Op 16
juni
om 10.00 uur zal het
Interkerkelijk koor “Salem” haar medewerking verlenen aan de morgendienst,
welke geleid wordt door ds. Martin de Geus uit Ridderkerk. Een moderne
toonzetting in de verkondiging valt weer te verwachten.

Omdat het zowel zondag Trinitatis als
Vaderdag is, zal het thema zijn: “De ene vader is de andere niet”

Één van de liederen in de dienst is: “Geen
zwerver ben je”; een voorproefje   http://www.dirkzwart.com/images/stories/mp3/bvl08%20geen%20zwerver%20fragment.mp3

“Salem” staat onder leiding van Dirk Zwart –
een telg uit de bekende familie – en brengt veel nieuwe kerkmuziek, liturgische
liederen, maar ook zelfgeschreven oratoria ten gehore.

Ook bekende tekstdichters, zoals Huub
Oosterhuis, Sytze de Vries, Ria Borkent, André Troost en Martin de Geus – van
wie een aantal liederen zal worden gezongen – maken deel uit van het
repertoire, alsmede componisten van allure, zoals Antoine Oomen, Tom Löwental
en Dirk Zwart zelf.

Het belooft weer een inspirerend samenzijn te
worden.

Van harte uitgenodigd in
De Open Hof, Schildmanstraat 72a


Woorden van afscheid


Afscheid

Doet altijd pijn. Ik heb het heel goed gehad in de
gemeente van De Open Hof. De afgelopen weken heb ik mensen bezocht, die
moeilijk in de kerk komen en waar ik goed contact mee heb gehad. Ook heb ik
mijn kasten opgeruimd. Op die manier wordt je herinnerd aan alles wat er in 15
jaar is gebeurd. Natuurlijk hebben jullie me ook bij mijn jubileumviering al
herinnerd aan intieme momenten die we samen hebben beleefd. Ik dank jullie voor
de kansen die ik kreeg, het vertrouwen dat jullie in mij hadden.

In ‘Ambacht’ heb ik me altijd gedragen gevoeld door
gemeente, het moderamen, de kerkenraad en mijn vertrouwenspersonen: Bas van
Nes, Jan Nugteren, Leny Stehouwer en Geertje Plaisier.

Ik wil Teus danken voor alle goede zorg. Hij was vaak
mijn ogen en oren in de gemeente. Ook zag hij het als ik het moeilijk had in
mijn werk.

Dank ook voor de organisten en dirigenten die voor mooie
muziek zorgden.

Het is ook genieten geweest met de collega’s van het Vierluik.

Uiteraard zijn er veel mensen waar ik meer of minder
intensief mee heb samengewerkt.

Ik kijk terug op de Waterconferentie en op het Oratorium De
Graankorrel, op de rouwgroepen met Gerrit Rijkens en de Alzheimergroep met Wenny
van der Hee. Er waren ook gespreksgroepen en catecheses.

Ook kwam ik veel in De Blije Borg, drie jaar als
geestelijk verzorger naast het werk in De Open Hof.

De Open Hof is een fijne warme gemeente, die naar elkaar
omziet.

Ik vertrouw er op dat dit blijft.

Koos en ik blijven in Zwijndrecht wonen, ik zal nog een
paar keer per jaar op zondag voorgaan. En zolang er geen opvolger voor me is
kunnen jullie een beroep op me doen.

Maar niet te vaak, ik hoop tijd te hebben voor mijn
kleinzoon, voor mijn oude lieve moeder en ook voor hobby’s.

Natuurlijk zijn Daniel Poesiat en Emöke van Bolhuis al
bekende pastores in De Open Hof.

Als afscheidsgebaar heb ik zakjes bloemenzaad laten
uitdelen. Het zaad herinnert mij aan de uitvoering van het paasoratorium De
Graankorrel. We hebben het oratorium een aantal jaren gezongen. Veel liederen
zingen door mijn hoofd. Op het zakje bloemenzaad staat een tekst uit het
oratorium:

In de blik van de ander,

in een gebaar van liefde,

in de vreugde over het leven,

in troost die warmt

verschijnt de Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene,
Dichtbije.

Haar/Hem zij onze lof en dank!

Eraan toegevoegd heb ik:

‘Bedankt voor jullie vertrouwen en de bijzondere momenten

in de tijd dat ik jullie dominee mocht zijn.’

De contacten die we samen hadden, zijn altijd ook zaaien.
We zaaien woorden, we zaaien gebaren. Pas later zien we wat er is gaan groeien.
Dit noem ik de werking van Gods Geest. In de gelijkenis van de zaaier ( Lukas
8) lezen we dat niet alles wat we zaaien ook opkomt, maar wat op komt draagt
heel ruim vrucht.

In vertrouwen op de Eeuwige, wens ik jullie alle goeds en
dank jullie voor 15 bijzondere jaren.

Marianne Moerland


Diensten rond Pasen


Diensten rond Pasen

14 april 10.00 uur Palmpasen
18 april 19.30 uur Witte Donderdag
19 april 19.30 uur Goede Vrijdag
20 april 19.30 uur Stille Zaterdag
21 april 10.00 uur Paasmorgen


Archief nieuws De Open Hof