Laatste nieuws

Geen kerkdiensten en andere activiteiten in De Open Hof tot 1 Juni 2020 – Coronavirus

Gezien de Coronamaatregelen zal ons kerkgebouw gesloten blijven t/m zondag 31 mei. Deze sluiting geldt niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor alle andere activiteiten.

De vespers in de Ark gaan wel door, zonder publiek, en zijn te volgen via KerkTV.

Paasontbijt op Eerste Paasdag 12 april, 8.45 uur – Gaat ivm Coronavirus niet door

Ook dit jaar is er een Paasontbijt!

Komt u ook eerste Paasdag om 8.45 uur ontbijten? Gezellig met elkaar aan tafel.
U bent van harte welkom!
Wel vragen we u om ons te laten weten dat u mee eet!
Schrijf uw naam op de lijst. U vindt de lijst in de hal van de kerk.
We vragen een vrijwillige bijdrage. Denk dan aan zo’n 2 euro pp.
We vinden het fijn als u erbij zal zijn.

De voorbereidingsgroep. Voor info: Ria Kool, tel 6812727

Primeur: Passion4kids op 8 april in Heerjansdam – Gaat ivm Coronavirus niet door

Op woensdag 8 april vindt dit unieke muziekeve-nement – naar het voorbeeld van de bekende tv-productie The Passion – voor de zesde keer plaats. Dit jaar zorgt christelijk kindcentrum De Rank ervoor dat Heerjansdam de primeur heeft: het veld achter de Dorpskerk vormt het toneel van Passion4kids. Voorafgaand hieraan is de tocht met het verlichte kruis waaraan de kinderen, hun ouders en andere betrokkenen en belangstellen-den kunnen deelnemen.

Talenten

In de afgelopen vijf jaar was de organisatie van Passion4kids in handen van christelijk kindcen-trum De Notenbalk in Zwijndrecht. Kinderen en leerkrachten van De Rank in Heerjansdam heb-ben nu met veel plezier het stokje overgenomen. Daarbij krijgen ze nog wel hulp van kinderen en leerkrachten van groep 5 tot en met 8 van De Notenbalk, maar ook van een groep PIT’ers, ouders en andere vrijwilligers. “Met elkaar zijn ze vol passie bezig om van Passion4kids weer een indrukwekkend spektakel met zang, spel en dans te maken,” aldus Anneke van de Pol, directeur van kindcentrum De Rank.

Passion4kids vertelt het paasverhaal uit de Bijbel en is verbonden met de christelijke identiteit van PIT kinder-opvang & onderwijs. De insteek van de kinderen van De Rank en De Notenbalk is nog meer mensen deelge-noot te maken van deze bijzondere vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus en van hoop voor de toekomst. “Het is en blijft elk jaar opnieuw mooi om Passion4kids te organiseren. Het is geweldig om te ervaren wat een talenten we in huis hebben,” vindt Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs.

“We zijn blij dat we na het Raadhuisplein weer zo’n prachtige plek voor Passion4kids hebben gevonden. Op 8 april is iedereen ’s avonds van harte welkom achter de Heerjansdamse Dorpskerk. Mis het niet!”

Nieuwsbrief 218

Zangdienst in Passie- en Paassfeer in De Open Hof, 29 maart 2020 – 17.00 uur – Gaat ivm Coronavirus niet door

Op zondag 29 maart 17.00 uur staat de volgende zangdienst gepland in De Open Hof. Medewerking wordt verleend door Christelijk Regiokoor “Adonai” uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger. De piano wordt bespeeld door Kees de Bruin en ook deze keer zal fluitist Severin van Dijk weer medewerking verlenen. Het orgel wordt ook bespeeld door Peter Burger. Een zangdienst in Passie-Paassfeer betekent mooie muziek uit de lijdenstijd, die ons al zingend brengt naar het licht van Pasen, waar dan ook aan het einde van deze dienst over ge-zongen mag worden. Het koor heeft weer een schitterend repertoire voor de bezoekers, muzikaal omlijst door piano- en fluitspel. Daarbij hoort uiteraard weer een beamerpresentatie en kunt u als aanwezigen ook uw muzikale bijdrage leveren tijdens het zingen van de bekende samenzangliederen uit de Passie-Paastijd.

 

Wereldgebedsdag Vrijdagavond 6 maart 19.30 uur H. Nicolaaskerk

Wereldgebedsdag

Op vrijdagavond 6 maart mogen we ons aansluiten bij het wereldwijde gebed. Tijdens de oecumenische vie-ring van wereldgebedsdag volgen we een liturgie die voorbereid is door vrouwen uit Zimbabwe, zingen we samen met een projectkoor uit De Open Hof en de H. Nicolaaskerk en wordt er een collecte gehouden om drie projecten in Zimbabwe te steunen. De viering begint om 19.30 uur in de H. Nicolaaskerk aan de Wete-ringsingel 48b.

Archief nieuws De Open Hof