Laatste nieuws

Huiskaarsen bestellen

Wasreliëf C : BESCHERMDE AARDE

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

HUISKAARSEN

U kunt deze kaarsen bestellen door een mail te sturen naar:

vanherkt@hotmail.com of op vrijdagmorgen 19 of 26 februari te bellen naar de kerk telefoon nummer 681 38 09

Met vriendelijke groet

Teus van Herk – Koster

Avonden over Het goede leven

De Open Hof organiseert twee digitale avonden over het landelijke thema van de PKN. De avonden zijn als cyclus mee te maken, maar ook los van elkaar. Stem af op de kerkomroep van De Open Hof.

  • Dinsdag 9 maart, 20.00 uur
  • Dinsdag 13 april, 20.00 uur

Doet u mee? Meldt u zich dan aan bij ds. Antoinette van der Wel

(dsavdwel@deopenhof-hia.nl), na aanmelding ontvangt u de teksten.

We weten op dit moment nog niet wat de (corona) maatregelen betekenen voor deze avonden. Het is fijn als u zich aanmeldt, dan kunnen we u op de hoogte houden.

 

Namens de commissie Vorming en toerusting

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl

Licht

‘Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!’
Prediker 11: 7

 Een goede sneeuwbui haalt de eenzaamheid uit de lucht. Dat is denk ik waarom ik me na een dik pak zoveel beter voel, zuiverder. Alsof ikzelf échter ben en het leven ineens eerlijker. Het alledaagse ligt bedekt. Het vriest misschien nog wel maar je voelt het even niet. Je bent nog steeds alleen maar je mist de anderen niet. … Er is iets aan verse sneeuw wat hoop geeft.’

uit: Vaslav, van: Arthur Japin

 Sneeuw! Een witte wereld. De zon schijnt, het licht is een genot. Blije gezichten, vriendelijke mensen. Kinderen met rode wangen van de kou, spelend in de sneeuw, schaterend van plezier, hoe heerlijk vertrouwd en daarom, zeker nu, zo bijzonder. Even gewoon genieten, kinderlijke verwondering, onbekommerd plezier in een prachtige witte wereld.

 De kinderlijke verwondering door Gil vander Heyden gevangen met een paar voorzichtige woorden:

‘Sneeuw is regen
die het koud heeft,
druppels
met een jasje aan.
Is miljoenen
witte zoenen.
 
Is kleine stemmen
achter de ruiten:
Kom. Kom mee
naar buiten.’
 

uit: Kleine stemmen
van: Gil vander Heyden

Tineke Vroegindeweij, email tinekedas@hotmail.com

De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de Veertigdagentijd

Het is Aswoensdag (17 februari) geweest. Vanaf die dag tellen we veertig dagen naar het Paasfeest. Veertig, hoor ik u denken, volgens mij zijn het er 46! Dat klopt, maar de zondagen tellen vanouds niet mee als vastendagen. Op zondag vieren we elke week weer de opstanding en die dag is dus niet geschikt voor ingetogen leven, dat feest mag elke week gevierd worden.

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien op kerkomroep.nl. In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen hiermee het project van Kerk in Actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezing voor deze week is: 24 februari: Psalm 42, Johannes 4, 1-10: thema: de dorstigen drinken geven.

Online van harte welkom om deze dienst te volgen

Hartelijke groet

Ds. Antoinette van der Wel

Digitale 40-dagen kalender

Op 17 februari begint de 40-dagentijd. Een tijd waarin we toeleven naar het paasfeest. Vanouds werd in deze periode gevast en was het dan ook bij uitstek een tijd om extra aandacht te hebben voor je naaste. Ook wij zullen deze weken aandacht geven aan onze naaste, dichtbij en veraf. Samen met ZWO presenteren we elke week een project van kerk in actie. Die projecten zijn verbonden met de zeven werken van barmhartigheid.

Hoe geven wij, anno 2021, deze bezinningstijd vorm? Denken we na over duurzamer leven? Over wat we kunnen doen voor een ander? Durven we zelf een stapje terug te doen om de ander ruimte te bieden? Die werken van barmhartigheid, hoe geven wij die vandaag vorm?

Samen met onze zusterkerk De Ark bieden we gemeenteleden een digitale 40-dagenkalender aan. Een kalender die behulpzaam wil zijn bij de bezinning van deze weken.

Verschillende gemeenteleden uit beide kerken verlenen hun medewerking en zo hopen we ons in deze tijd waarin we minder bij elkaar kunnen zijn, toch verbonden te weten. Ik ben er voor jou!

Elke dag in deze 40-dagentijd krijgt u een mailtje van ons, daarna stopt het vanzelf.

U kunt zich aanmelden via deze link: 40-dagenkalender van De Open Hof

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl)

Archief nieuws De Open Hof