Laatste nieuws

Nashville


Reactie op de Nashville-verklaring, voorgelezen op zondag 13 januari aan het begin van de eredienst.

Begonnen we de dienst met de groet; vrede zij u allen! Op het leesrooster staat Jesaja 40:1-11. In deze lezing gaat het om de kracht van God en de kwetsbaarheid van de mens. Mensen zijn kwetsbaar. Laten we dus voorzichtig zijn met elkaar. Die kwetsbaarheid hield ons de afgelopen week bezig.

In november is er een synodevergadering van de PKN geweest. Toen stond op de agenda de vraag of er verschil moest zijn tussen het inzegenen van het huwelijk van man en vrouw en het zegenen van een homohuwelijk. Er is gesproken en geen wijziging doorgevoerd. Kerken binnen de PKN mogen zelf weten of zij andere relaties dan een huwelijk tussen man en vrouw willen inzegenen. Men wil geen verscherping van standpunten, maar ruimte voor gesprek over gender, seksualiteit en huwelijk. Na deze synode heeft Op Goed Gerucht een open brief geschreven, bedoeld als positief signaal, met de inhoud: in heel veel kerken maken we geen onderscheid, niet tussen homo’s en hetero’s, niet tussen zegenen en inzegenen. Deze brief is door 400 mensen ondertekend.

Afgelopen week was de Nashville-verklaring in het nieuws. Deze verklaring van kerken in de Verenigde Staten is in het Nederlands vertaald en voorzien van kanttekeningen. Deze verklaring is door 250 mensen ondertekend en gaf veel ophef. De Nashville-verklaring wil zich verdedigen uit zorg dat de kerken zich teveel zouden aanpassen aan de tijdgeest. Zij ervaren dat steeds minder mensen zich richten op God. Dat is een zorg die wij delen. Wij delen niet de overtuiging dat in de bijbel staat dat seksualiteit alleen in een huwelijk van man en vrouw plaats hoort te vinden. 42 jaar geleden schreef ds. A.J.R. Brussaard een boekje over homofielen in de kerk met de titel ‘een mens hoeft niet alleen te blijven’. Steeds meer protestantse kerken volgen hem daar in. Waar mensen in liefde en trouw het leven delen, mag Gods zegen daar op rusten. Waarom zou je mensen willen verbieden een langdurige liefdesrelatie aan te gaan.

De discussie die afgelopen week in de media is gevoerd roept boosheid en schaamte bij ons op. We schamen ons dat namens onze kerk homo’s worden buitengesloten, terwijl we andere godsdiensten beschuldigen van homofobie. We schamen ons voor alle mensen die bewust of onbedoeld door ons beschadigd zijn. We schamen ons over kerken die gebruikt worden voor politiek. We bidden om zegen voor de kerken, We bidden dat er gebeden wordt om oprecht God te ontmoeten. Dat is waarom we kerk zijn, We belijden dat we kinderen van God zijn We hopen Gods aanwezigheid te ervaren in doop en avondmaal en Hem te eren in onze liederen.

Ds. Marianne Moerland


Ligt er onrecht op jouw bord?


De Open Hof organiseert samen met Vegan Church een
boeiende bijeenkomst. De titel van de bijeenkomst luidt: “Hoe word ik groen- en
blauwgelovig met God en m’n winkelmandje?” 

Vegan Church (geen nieuwe
kerk, maar een platform van christenen die plantaardig leven) neemt je mee op
een ontdekkingsreis. In een interactieve lezing gevolgd door een smakelijke
proeverij c.q. borrel en voor wie wil daarna een maaltijdsoep willen wij ons
verhaal met je delen: hoe wij als christenen gekozen hebben voor een groene (en
blauwe) lifestyle en hoe gelukkig we hierover zijn.

We hopen jou en u te
ontmoeten, van harte welkom! www.veganchurch.nl

Kerk: De Open Hof, Schildmanstraat
72a, 3342BS H.I.Ambacht

Datum: zaterdag, 26 januari
2019

16.00 uur – 17.15 uur lezing

17.15 – 18.00 uur
borrelproeverij en maaltijdsoep. Kosten: € 5,= p/p

Opgeven i.v.m. inkopen op intekenlijst in de kerk of via e-mail: meijer.jacqueline@gmail.com


Bezoek Grote kerk Dordrecht 9 februari


Op zaterdagmiddag 9 februari organiseert de commissie
Vorming & Toerusting een rondleiding door de Grote Kerk van Dordrecht.
Behalve aan het gebouw zelf zal ook aandacht worden besteed aan 400 jaar
Synode, “Ode aan de Synode,” en aan de schilderijen van Henk Helmantel die
speciaal voor deze tentoonstelling zijn geschilderd.

De rondleiding duurt ongeveer drie kwartier en begint om
14.15 uur. U wordt in het winkeltje bij de ingang opgevangen. De kosten
bedragen 3 euro.

U kunt zich aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Namens Vorming & Toerusting Ria Kool
(riakool@xs4all.nl)


Praise dienst Bethelkerk


Zondagavond 6 januari is er om 19.30 uur een
interkerkelijke Praisedienst in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te
Zwijndrecht. De muzikale begeleiding wordt op enthousiaste wijze
verzorgd door muziekgroep ‘Connection’. Spreker in deze dienst is dr.
Wout van Herwijnen, o.a. als schrijver een pleitbezorger voor meer
lofprijzing in de kerk: “Er moet een opwekking binnen de reformatorische
traditie komen en de geloofsbeweging moet meer opgewekt, meer opwekkend
zijn (vol lofprijzing)”. Bethel Praise is daarvan een actuele
invulling, voor zowel jong als oud. Iedereen is welkom, ook gasten van
buiten de Bethelkerk worden hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop
wordt u uitgenodigd voor een hapje en drankje. Kom ook en neem vrienden
en bekenden mee!


Kerstnachtdienst – Festival of Lessons & Carols: 24 december 22.00 – 23.00 uur


Op 24 december om 22:00 uur zingen het Interkerkelijk koor Spirit Singers uit Heerjansdam en onder leiding van Arie de Korte in de kerstnachtviering in De Open Hof. Dit is een gezamenlijke dienst met De Ark.

De viering bestaat uit zogenaamde Lessons and Carols. Dit betekent dat het geen traditioneel-protestantse kerkdienst is. We lezen het kerstevangelie (de ‘Lessons’) maar er klinkt geen preek.

Het koor zingt Engelstalige liederen (Carols) over de geboorte van onze Heiland. Bij ongeveer de helft van de liederen wordt de gemeente uitgenodigd om mee te zingen. In Engeland bestaat de traditie van Lessons and Carols nu 100 jaar. Met name de diensten in de kapel van King’s College in Cambridge werden wereldberoemd.

De liederen zijn makkelijk mee te zingen. Tal van andere christelijke kerken hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de ‘Lessons and Carols’ een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden. Sommige liederen zijn voor ons bekend: ‘Silent Night’, ‘o come, o come Immanuel’, ‘Hark the herald angels sing’. Andere liederen zijn minder bekend. De Engelse liederen zijn een feest voor het oor.


Archief nieuws De Open Hof