Kunst in de kerk

Opvallend veel gemeenteleden blijken over artistieke talenten te beschikken.

Het is volgens de Bijbel niet goed je talent onder een korenmaat te verstoppen. Daarom wordt met enige regelmaat aan een gemeentelid met een dergelijk talent aandacht besteed in de kerkbode, meestal in de vorm van een interview. Tegelijkertijd wordt in de vitrinekast in de hal van De Open Hof zijn of haar artistieke werk tentoongesteld.

Kent u iemand die zo’n artistiek talent bezit, of vindt u het leuk uw eigen werk aan anderen te laten zien, meldt u zich dan bij mij.

Chris Meijer