Kloosterweekend: 13-15 april 2018

Van vrijdag 13 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 zijn we van harte welkom in de Abdij van Berne in Heeswijk.

Dit is een Norbertijnengemeenschap. Kenmerkend voor hun wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. Een twintigtal broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap.

Als gast nemen we deel aan de gebedsvieringen: ’s morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Ook eten we met de broeders mee in de refter, de eetzaal, en mogen we om 10:30 uur met hun koffie of thee drinken. Op andere momenten kan dat in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere norbertijn.

Er is een boekhandel en de abdijkerk is de hele dag geopend, eveneens kan gewandeld worden in de abdijtuin en de prachtige omgeving.

Er kunnen 6 tot 12 personen mee.

Kosten:

  • 2 overnachtingen in een eenpersoonskamer, maaltijden en koffie/thee:

€ 100 euro p.p.

  • huur van de groepsruimte (het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers): minimaal € 12,50 en maximaal € 20 euro p.p.
  • reiskosten (kosten openbaar vervoer of reis met de auto)

Op donderdagavond 8 maart 2018 (om 19.30 in de Open Hof) bereiden we het bezoek voor met degenen die meegaan. Noteer deze datum vast in je agenda.

Aanmelden bij:

Ds. Marianne Moerland, tel. 078-684 80 87 (dinsdag, woensdag en vrijdag),

e-mail: ds.moerland@deopenhof-hia.nl

Jacqueline Brandenburg, tel. 06 -29274924,

e-mail: jacqueline.brandenburg@caiway.net