Jong en oud dienst

Elke eerste zondag van de maand is er een dienst vóór jong en oud, dóór jong en oud.

De dienst wordt steeds voorbereid door verschillende gemeenteleden en de predikant. Binnen de bestaande liturgie is er ruimte voor andere vormen, muziek en liederen. Ook de kinderen krijgen extra aandacht. U en jij zijn van harte welkom.

In de maanden juli en augustus zijn er geen diensten door jong en oud.

Voor vragen, aanmelden voor eenmalig mee organiseren, of voor het opgeven van een lied, kan contact opgenomen worden met:

Marja van Driel tel. 078-682 01 46