Nieuwe richtlijnen voor de kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er een eredienst in De Open Hof. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Naar aanleiding van de versoepelingen en nieuwe richtlijnen is het volgende weer mogelijk.

  • Er kunnen maximaal 70 bezoekers in de kerkzaal met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
  • De verplichting om een mondkapje te dragen vervalt.
  • Kerkgangers krijgen een plaats aangewezen door de coördinator. –
  • Samen zingen mag weer, dus er zal geen ensemble meer zijn.
  • Als het weer het toestaat drinken we buiten koffie.
  • Er wordt in de kerkzaal nog niet gecollecteerd. U kunt gebruik maken van de offerblokken in de hal of uw bijdrage overmaken.
  • Als u een dienst wil bijwonen dient u zich nog wel aan te melden via aanmelden@deopenhof-hia.nl vóór donderdagavond 18.00 uur of telefonisch op vrijdagmorgen via telefoonnummer 078-681 38 09.

We zijn blij en dankbaar dat we weer op deze manier onze kerkdiensten mogen houden. En, misschien ten overvloede, u kunt natuurlijk de dienst ook thuis nog steeds meebeleven door te klikken op:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schriftlezingen via de beamer. Liederen worden in het algemeen gezongen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.

Bijzondere kerkdiensten

Sommige vieringen hebben een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie worden gezamenlijke vieringen gehouden met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’, afwisselend in beide kerkgebouwen.