Diensten en liturgie

 

Diensten

De diensten in De Open Hof beginnen om 10.00 uur.

De eerste zondag van de maand is meestal een “Door Jong & Oud-dienst”. Deze wordt – samen met de predikant  en organist – voorbereid door enkele gemeenteleden._MG_3318

Andere kerkdiensten hebben soms een bijzonder karakter. Denk bijvoorbeeld aan: startzondag, scholendiensten, vredeszondag, werelddiaconaatszondag en zendingszondag. De bid- en dankdag voor gewas en arbeid krijgt aandacht in de zondag ná die woensdag.

Tijdens de zomervakantie wordt zes keer samen gekerkt met de hervormde wijkgemeente ‘De Ark’; afwisselend in beide kerkgebouwen.

Liturgie

De liturgie wordt ondersteund middels een visuele weergave van liederen en schiftlezingen via de beamer.

We zingen liederen uit het “Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“.

Voor de schriftlezingen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd, terwijl de kindernevendienst werkt met materiaal (Kind op Zondag) dat hierop aansluit.