Kindernevendienst

Elke zondag organiseren we voor de kinderen van de basisschool een nevendienst.

Kinderen van de basisschool zijn van harte welkom bij de kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen naar een andere ruimte waar zij Bijbelverhalen verteld krijgen op een speelse en leuke manier. Er wordt samen nagepraat over dit verhaal en vaak is er daarna een leuke uitwerking bij in de vorm van een knutselwerkje, puzzel, spel of kleurplaat. Er wordt steeds gewerkt met het magazine ‘Kind op Zondag’.
Heb je vragen over de kindernevendienst?
Dan kun je terecht bij Jan de Bruin; jandebruin@kpnplanet.nl

We hopen in het nieuwe seizoen weer veel kinderen te kunnen begroeten!