Communicatiemiddelen

Kerkbode, nieuwsbrief, website en facebook

Deze publicaties van De Open Hof vallen onder de verantwoordelijkheid van één redactie. Het dagelijks bestuur daarvan bestaat uit

Bas van Nes, voorzitter
Chris Meijer, vice voorzitter
Kees Dijkstra, coördinator nieuwsbrief
Fedde Wielenga is met name verantwoordelijk voor de website en vertegenwoordigt samen met Chris Meijer de redactie in de kerkenraad.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken en wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid. De nieuwsbrief bevat actuele informatie zoals kerkdiensten, roosters van kerkauto’s, weeksluitingen en berichten over het wel en wee uit de gemeente. Ook In Memoriams, kerkenraadsverslagen en uitnodigingen vindt u voortaan in de nieuwsbrief.

Kerkbode

De kerkbode verschijnt vier keer per jaar:

  • begin september bij de start van het nieuwe seizoen
  • eind november bij het einde van het kerkelijk jaar en uitziend naar Advent en Kerst
  • in maart in de Veertigdagentijd
  • in juni met een Pinksternummer en einde seizoen

De kerkbode moet een blad zijn waar men even voor gaat zitten. De inhoud zal bestaan uit artikelen van meditatieve aard van onze predikant of kerkelijk werker of uit andere bron. Verder berichtgeving van het College van Kerkrentmeesters, van ZWO of over binnenlands diaconaal werk. Kerkmuziek krijgt opnieuw een vaste plaats. De puzzel ‘van eigen erf’ blijft. Interviews met nieuw ingekomen leden en andere gemeenteleden krijgen hier ook een plek.

De verspreiding van de kerkbode en de papieren versie van de nieuwsbrief wordt verzorgd door Astrid de Later.

website

Twee redactieleden houden de website van De Open Hof  https://www.deopenhof-hia.nl up-to-date. Behalve actueel nieuws is op deze site allerlei informatie over onze gemeente, nuttige adressen, namen van leden van kerkenraad, colleges en commissies te vinden.

facebookOok heeft De Open Hof een eigen facebook pagina. Hier vindt u informatie over allerlei activiteiten die we organiseren.

U bent van harte uitgenodigd onze pagina te bezoeken.