Communicatiemiddelen

Kerkbode, nieuwsbrief, website en facebook

Deze publicaties van De Open Hof vallen onder de verantwoordelijkheid van één redactie. Het dagelijks bestuur daarvan bestaat uit:

  • Bas van Nes: voorzitter
  • Chris Meijer: vice voorzitter
  • Kees Dijkstra: coördinator nieuwsbrief
  • Fedde Wielenga: verantwoordelijk voor de website

Chris Meijer en Fedde Wielenga vertegenwoordigen de redactie in de kerkenraad.

 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken en wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid. De nieuwsbrief bevat actuele informatie zoals kerkdiensten, roosters van kerkauto’s, weeksluitingen en berichten over het wel en wee uit de gemeente. Ook In Memoriams, kerkenraadsverslagen en uitnodigingen vindt u voortaan in de nieuwsbrief.

Kerkbode
De kerkbode verschijnt 1 keer per jaar. De kerkbode moet een blad zijn waar men even voor gaat zitten. De inhoud zal bestaan uit artikelen van meditatieve aard van onze predikant of kerkelijk werker of uit andere bron. Verder berichtgeving van het College van Kerkrentmeesters, van ZWO of over binnenlands diaconaal werk. Kerkmuziek krijgt opnieuw een vaste plaats. De puzzel ‘van eigen erf’ blijft. Interviews met nieuw ingekomen leden en andere gemeenteleden krijgen hier ook een plek.

De verspreiding van de kerkbode en de papieren versie van de nieuwsbrief wordt verzorgd door Astrid de Later.

website

Twee personen houden de website van De Open Hof  https://www.deopenhof-hia.nl up-to-date. De website laat zien wie we zijn, het actuele nieuws en onze activiteiten.

facebookOok heeft De Open Hof een eigen facebook pagina. Hier vindt u informatie over allerlei activiteiten die we organiseren.

U bent van harte uitgenodigd onze pagina te bezoeken.