Commissie Vorming & Toerusting

Graag stellen wij ons aan u voor:
De commissie bestaat uit: Daniel Poesiat, Jacqueline Brandenburg, Jacqueline Meijer, Lida Figee en Ria Kool. Daniel geeft als kerkelijk werker ondersteuning, Ria is als ouderling verbonden met de kerkenraad en Lida, Jacqueline en Jacqueline werken mee met het organiseren van activiteiten. We zijn blij dat ook andere gemeenteleden ons helpen.


Elkaar vormen en toerusten, hoe doen we dat?
De Open Hof wil een plaats zijn waar we ons aan elkaar en aan het woord van God kunnen spiegelen. Waar we ontdekken welke betekenis dit heeft voor het leven van vandaag. We doen dat door met elkaar in gesprek te zijn, door samen de bijbel te lezen, door te zingen of samen te eten. Er zijn vele momenten voor ontmoeting gedurende de week en op zondag tijdens de eredienst.


Ons thema voor het kerkelijk seizoen:
Jaarlijks worden er verschillende bezigheden ontwikkeld binnen een thema. Het thema voor het seizoen 2019/2020 is ‘Zien’. Met elkaar proberen we dit seizoen te ontdekken wat dit woord betekent. Waar denk je aan bij het woord ‘Zien’? Het woord ‘zien’ kennen we op vele manieren. Zo hebben we: inzien, uitzien, gezien, aanzien, bezien, opzien, doorzien, helderziend enz. In de bijbel staan verhalen over zien. Het begint al bij het scheppingsverhaal waar we na iedere scheppingsdag lezen: En God zag dat het goed was. Stilstaan en zien wat er is of ontstaat en daarvan genieten, tot je door laten dringen. Echt zien vraagt om actie, om beleving. Zien is meer dan kijken!
Gedurende het seizoen is er een ruim en divers aanbod van activiteiten. Het volledige programma-overzicht van al onze bezigheden kunt u elders op onze website vinden.


Deel uw idee:
Activiteiten bedenken en organiseren vergt de nodige creativiteit en inzicht. Wij zouden het dan ook fijn vinden als u en jij met ons meedenken. U kunt uw suggestie mailen naar Ria Kool: vent@deopenhof-hia.nl


Ria Kool-van Mourik