Club zonder Naam – vrijdag

Het tweede seizoen voor de Club Zonder Naam, voor jongeren vanaf de 1e klas tot 3e klas van het voorgezet onderwijs. De avond start al om 18.00 uur, we eten gezellig samen, verdere planning is nog niet gedaan omdat we het belangrijk vinden dat de jongeren hierin zelf gaan meedenken!

Datums zijn nog niet bekend dus houd nieuwsbrief en mailbox in de gaten!! Wil je meer weten of opgenomen worden in de mail-uitnodigingenlijst, neem dan contact op met Jan de Bruin (jandebruin@kpnplanet.nl).