Startzondag: 18 september a.s.

Hoewel het pas juli is, worden er al volop plannen gesmeed voor de start van het komende kerkelijk seizoen. Het thema dat de PKN ons dit jaar heeft aangereikt is ‘Aan tafel!’. Daar kun je je heel wat bij voorstellen: een gezamenlijke maaltijd, gast aan tafel, de voedselbank, maar ook avondmaal, Bijbelse recepten en tafelgebed. Een tiental gemeenteleden is al druk bezig een mooi programma samen te stellen. We zullen in ieder geval een beroep doen op uw kook- en bakvaardigheid; daar hoort u nog meer van.

Behalve op de startzondag zelf zullen ook in de weken ervoor en in de weken erna activiteiten worden georganiseerd. Als u nog een leuk idee hebt voor een activiteit in het kader van ons jaarthema, laat het ons dan alsjeblieft weten.

En … we hebben veel lege jampotten nodig, dus begint u alvast te sparen!

Houdt de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl)

Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)


Open Huis in De Hofkamer op 8 juli

Op vrijdag 8 juli is weer ons maandelijkse Open Huis in De Hofkamer. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom voor koffie met een zelfgebakken ‘paradijsje’. Vanaf 16.00 uur is het tijd voor een hapje en een drankje. Kom gezellig langs voor een spelletje en een goed gesprek. Ons eerste Open Huis werd geweldig goed bezocht en we rekenen weer op een mooie opkomst. Voor consumpties betaalt u een kleine vergoeding van één euro. Brengt u alstublieft kleingeld mee.

De volgende data is het ook weer Open Huis: 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Tot aanstaande vrijdag.

Namens het Open Huis Hofkamer-team

Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)

 


Bijbelkring: 16 september

In september beginnen we weer met de Bijbelkring. Belangstellenden zijn van harte welkom. De eerste keer is op vrijdag 16 september om 11.00 uur in De Open Hof. We willen van gedachten wisselen over de verzoening. Ik zal het bijbelgedeelte voor die tijd in de nieuwsbrief zetten.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Er is nog zomer

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was als iedereen
niet iedereen op handen droeg.

Judith Herzberg (1992)

 

Eén van de laatste dagen van juni. Het weer voelt als hartje zomer en we komen als kerkenraad bij elkaar in De Hofkamer. Er is geen agenda en de meesten van ons komen zo uit hun werk de kerk binnenlopen. Hoewel we ons soms zorgen maken over hoe we in de toekomst goed kerk kunnen zijn, met minder ambtsdragers, is de sfeer deze avond vooral heel ontspannen. Er wordt een drankje ingeschonken en de meegebrachte etenswaren worden op het biljart gezet. We schuiven aan de lange tafel aan en delen onze verhalen.

We weten ons verbonden met elkaar en met De Open Hof, ons extra thuis. Ik kijk om me heen en zie een groep mensen die me in de afgelopen periode zeer dierbaar is geworden. Sommigen van hen hebben drukke banen en vinden toch tijd een bijdrage te leveren. Anderen zijn gepensioneerd, maar nog zeer actief en hebben veel taken binnen en buiten de kerk. Allemaal dragen ze onze kerkgemeenschap een warm hart toe. Ik moest, thuisgekomen, denken aan het gedicht van Judith Herzberg. Als mensen elkaar op handen dragen, gebeurt er iets, dan wordt het leven licht en helder. Dat heeft voor mij iets met het geheim dat we God noemen te maken en iets daarvan was er op die avond, eind juni in De Hofkamer.

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31)


Open Huis in de Hofkamer – iedere 2e vrijdag van de maand 15.00 – 17.30 uur

De eerste gezellige middag in de nieuwe Hofkamer heeft op vrijdag 9 juni plaatsgevonden, en het was een succes!

Onder het genot van een kop koffie en thee met cake kon iedereen een praatje maken met elkaar, een kaartje trekken uit de “kletspot”, een potje Rummikub, Backgammon of Scrabble spelen en wat later in de middag stonden de drankjes koud, met een lekkere snack erbij.

U kunt elke 2e vrijdag van de maand gewoon binnenlopen vanaf 15.00 uur en rond 17.30 gaan we weer huiswaarts, wellicht is er in de toekomst ook gelegenheid een hapje te blijven eten, maar dat wordt nog nader bepaald.

Er is geen stop in de zomermaanden, wij gaan gewoon door op de data:

o   8 juli o   14 oktober
o   12 augustus o   11 november
o   9 september o   9 december

Tot ziens,

Namens het Open Huis Hofkamer-team,

Anneke van Driel

 


Het licht breekt door

Op onze vakantie in Toscane bezochten we menig kerkje. Heerlijk om even uit het felle licht de stilte binnen te stappen. Ik ga meestal gewoon op de achterste bank zitten om rustig om me heen te kunnen kijken. In zo’n klein dorpje, ergens onderweg, zagen we dit kunstwerk. Het is een massieve en roestige metalen plaat die is open gezaagd en waarbij de kanten als een soort deur op een kier zijn gezet. Er achter brandt licht. Ik moet gelijk denken aan het lied van Leonard Cohen. There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. (Er is een barst in alles, zo komt het licht tevoorschijn). Ik vind dat een troostende gedachte. Ons leven is maar al te vaak vol van breuken en scheuren. Niemand komt immers ongeschonden door het leven heen. En hoewel wij altijd ons best doen om barsten en scheuren te vermijden, voor onszelf en wie ons lief zijn, is het leven allesbehalve maakbaar. Maar wat een troost je te bedenken dat in die scheuren en barsten ook licht ons tegemoet komt. In dat kleine kerkje, waar het licht me tegemoet kwam, wist ik weer dat juist dat licht ook met God te maken heeft. Dat hoe kwetsbaar wij ook zijn, juist in die kwetsbaarheid Gods licht ons kan bereiken. Dat maakt de scheuren en barsten in ons leven niet makkelijker, maar terugblikkend wel beter te dragen.

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31


Aan tafel…

Het nieuwe jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel’, een thema waar ik blij van word. Aan tafel komt het hele leven voorbij, worden verhalen gedeeld, wordt gelachen, gehuild, gedebatteerd en soms vol overgave geruzied. Hoewel uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen met elkaar aan tafel eten, hecht ik er zeer aan om ten minste een keer per dag mijn huisgenoten aan tafel te treffen. Het is niet alleen het moment om de dag door te nemen, maar vooral ook om elkaar weer even in de ogen te zien. Op vakantie in Toscane genoten we van het heerlijke eten in de zon, van de aandacht die werd besteed aan het, met enkele ingrediënten, op tafel zetten van een heerlijk bord eten. Het nodigt me uit nieuwe recepten te gaan proberen.

Prachtig vind ik de vele bijbelverhalen waarin samen wordt gegeten. Haastig bij de uittocht uit Egypte, in bijzonder gezelschap in de evangeliën. Altijd weer blijkt het delen van de maaltijd een moment van bezinning en ontmoeting. Wat wordt gegeten, lijkt niet zo vreselijk belangrijk te zijn, tenzij de profeten beschrijven hoe het eraan toegaat als de Eeuwige zijn mensen bijeenbrengt. Dan vloeit de wijn rijkelijk en wordt het lekkerste eten aangedragen.

Aan tafel wordt het leven gedeeld, worden we aan elkaar toevertrouwd, krijgen we zicht op hoe het leven is bedoeld. Daar waar iedereen mag aanschuiven, een plekje aan de  tafel krijgt, wordt iets zichtbaar van Gods koninkrijk. Waar we brood en wijn met elkaar delen, nemen we een voorproefje op dat rijk. We worden uitgenodigd, we zijn welkom, er is een plaats voor ons gereserveerd. Zo samen vieren, zo samen tafelen, zo welkom zijn, daar wordt een mens gelukkig van. Aan tafel…

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl telefoon 06-10 81 26 31)


Inzamelen voor de voedselbank

De commissie GroeneKerk en de voedselbank hebben de handen ineen geslagen en een buurtkast gerealiseerd. In de hal van de kerk staat de eerste zondag van de maand een krat klaar. Aan u de vraag om ons aan producten te helpen.
Er is behoefte aan: pastasaus, toiletpapier (alleen kleine verpakking), blik soep, maandverband, tampons, wasmiddel en koffie.

De producten gaan naar de voedselbank en de voedselbank vult de buurtkast bij.

Zondag 3 juli starten we met inzamelen. Neemt u ook een product mee om te doneren? Hartelijk dank.

 

Werkgroep Groene kerk: Ria Kool: riakool@xs4all.nl 

Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Bijbelkring

Op vrijdag 24 juni om 11.00 uur is de laatste bijbelkring voor de zomer. We lezen dan met elkaar de slothoofdstukken: Openbaring 21 en 22. Schuif gerust aan als u belangstelling heeft. In september gaan we met een nieuw bijbelboek van start.

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10 81 26 31


De opening van De Hofkamer

Op 14 mei jl. was er de feestelijke opening van het verbouwde voormalige Jeugdhuis. Tijdens de opening werd aan een aantal zaken aandacht besteed, de geschiedenis van de succesvolle avonden met de Instuif waarbij talloze jongeren vele jaren een belangrijke gelegenheid hadden voor ontmoeting, verbinding en vertier.

In 2019 is besloten om de verbouwing uit te voeren op basis  van vertrouwen naar de toekomst en de verwachting dat een moderne eigentijdse ruimte bij zal dragen aan de functie van ontmoetingsplaats van onze kerkgebouw. Het is belangrijk om een goed en up-to- date aanbod te houden van ruimten voor activiteiten binnen De Open Hof.

Bij de verbouwing is het hout van de verwijderde banken uit de kerkzaal hergebruikt voor banken, kozijnen en de plantenbak.

Alle vrijwilligers en uitvoerders die meegewerkt hebben aan de verbouwing werden hartelijk bedankt. Een aantal vrijwilligers dat zich bijzonder heeft ingezet voor de verbouwing werd extra in het zonnetje gezet en bedankt met een bos bloemen en een attentie. Rien Bakker heeft met het onthullen van de wanddecoratie De Hofkamer officieel in gebruik genomen.

De Hofkamer is een moderne lichte ruimte geworden die veelzijdig gebruikt kan gaan worden.

Het moment van opening is ook gebruikt om aandacht te geven aan de functie en plaats die we als Open Hof hebben en ook willen blijven houden in Hendrik-Ido-Ambacht,  een gastvrije plaats om te ontmoeten en te verbinden.

Iedereen wordt uitgenodigd gebruikt te maken van onze faciliteiten. Om dit nog verder te verduidelijken is een brochure samengesteld en is dit ook meer prominent op de website van De Open Hof geplaatst.

Wij hopen dat de Hofkamer een veel gebruikte ontmoetingsplaats gaat worden.

Rien Bakker, Jacky van der Sluijs, Jos van Driel, Janus van der Ven en Joop Alblas worden bedankt voor hun werkzaamheden.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Peter Kooijman