Op 15 september 2019 is het Startdag

De startzondag staat in het teken van  “Vieren doen we samen. Komt dat zien, komt dat zien!”

De startzondag heeft een andere opzet dan dat u gewend bent. Een nieuwe vorm en opbouw van de dag. Samen vieren, hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal een inbreng hebben tijdens de kerkdienst?  Het lijkt ons een uitdaging en hopelijk gaat u deze uitdaging met ons aan om een interactieve kerkdienst te organiseren. Deze dienst willen we door middel van workshops met elkaar voorbereiden. In kleine groepjes verzorgen we dus een onderdeel van de dienst van de startzondag. De workshops starten om 10.00 uur en de kerkdienst zelf begint dan om 12.15 uur.

Het thema van de dienst: ”Zien is meer dan kijken!”
Er zijn diverse workshops.

  • creaworkshop/kaarten maken, kaarten als groet van de gemeente voor degenen die er deze dag niet bij kunnen zijn.
  • workshop meditatie en gebed onder leiding van dominee Emöke van Bolhuis en Lein Geschiere. We denken na over de Bijbellezing en de gebeden die daarbij passen.
  • theaterworkshop/schimmenspel, het Bijbelverhaal wordt door middel van een schimmenspel uitgebeeld. Samen oefenen om het verhaal uit te beelden.
  • kookworkshop, het voorbereiden van de BBQ door het snijden van diverse groenten en het maken van salades en gerechten voor bij de BBQ.
  • bloemschikworkshop, samen met Leny Stehouwer kunt  u een liturgische bloemschikking maken.
  • creatief met papier, onder leiding van Sari Rolloos een kunstwerk maken.
  • workshop middengeneratie, onder leiding van Daniel Poesiat spreken over: ‘zicht op zingeving en geloven…kijk je mee!’.
  • spelenworkshop, verschillende spelen voor jong en ouder passend bij het thema ‘zien’.
  • zangworkshop, liederen meerstemmig leren zingen onder leiding van Rein Smit. Deze liederen zingen we dan tijdens de dienst.

Tijdens de workshops krijgt u een kopje koffie/thee met een lekkere koek geserveerd!
Krijgt u al zin om mee te doen? Bij diverse workshop is er een limiet aan het aantal deelnemers. Bedenk dus voor welke workshop u zich wil aanmelden maar verzin ook wat uw tweede keus kan zijn. Ook voor kinderen is er bij alle workshops (soms beperkt) ruimte. Voor de allerkleinsten is er opvang tijdens de kerkdienst. Overdag kunnen ze met de ouders mee naar de workshops.
Na afloop van de dienst drinken we een glaasje en daarna start onze traditionele BBQ.
Op 1 en 8 september kunt u zich aanmelden in de kerk voor de BBQ en voor een workshop.Kosten BBQ 5 euro pp., en kinderen tot en met 12 jaar 2,50 euro. Max. 15 euro per gezin. Aanmelden kan ook via email: vent@deopenhof-hia.nl

We hopen dat Jan Stehouwer de ijskar weer kan regelen. Of dat gaat lukken is nog een verrassing.

Let op! Extra bericht: bij de workshop gegeven door Daniel er zal ook een escaperoom worden gespeeld!

Rond 16.00 uur sluiten we gezamenlijk deze dag af.
Doet u mee! Wij ZIEN u graag komen. Vieren doen we samen, kom het ZIEN!

Namens V&T,

Ria Kool-van Mourik


Zien

Zien is het nieuwe jaarthema van De Open Hof. Het woord ‘zien’ kennen we op vele manieren.Zo hebben kennen we: inzien, uitzien, gezien, aanzien, bezien, opzien, doorzien, helderziend enz. In de bijbel staan verhalen over zien. Het begint al bij het scheppingsverhaal waar we na iedere scheppingsdag lezen: En God zag dat het goed was. Stilstaan en zien wat er is of ontstaat en daarvan genieten, tot je door laten dringen. Echt zien vraagt om actie, om beleving. Zien is meer dan kijken!Komend jaar willen met elkaar kijken naar wat al deze Bijbelverhalen ons willen zeggen.We hopen dat we elkaar ook zullen zien bij de vele activiteiten die er gepland staan.En misschien gebeurt het dan dat we anders gaan kijken dan we altijd gedaan hebben. Zien en gezien worden door elkaar sterkt onze gemeente in saamhorigheid.Doet  u mee!“Vieren doen we samen. Komt dat zien, komt dat zien!” dit idee gaan we uitwerken op de startzondag van 15 september 2019. De dag begint om 10 uur met diverse workshops ter voorbereiding van een interactieve dienst en eindigt rond 16 uur na de BBQ. Meer informatie is te lezen bij het artikel over de startzondag. Er zijn vele gedichten waarin ‘zien’ het thema is. Kent u een dergelijk gedicht of schrijft u zelf gedichten stuur deze dan in naar vent@deopenhof-hia.nl dan plaatsen we het gedicht op het prikbord in de hal van de kerk.

Toon Hermans scheef het gedicht:

Zien 

Het leven heeft mij dag aan dag

heel duidelijk laten blijken,

de mooiste dingen die je ziet,

die zie je, zonder te kijken.

Ze blijven bij je bovendien,

je hebt ze met je hart gezien.

Namens V&T,

Ria Kool-van Mourik


Startzondag nieuwe stijl

Het seizoen is nog niet voorbij, toch zijn de voorbereiding van een nieuw seizoen al begonnen. Op 15 september 2019 is het startzondag. Deze dag zal dit jaar anders zijn dan u gewend was.

Het wordt een interactieve dag. ‘Vieren doen we samen’ is het thema. De activiteiten zullen dit jaar in en rondom de kerk zijn. Voor iedereen jong of ouder is er iets te doen. De juiste invulling krijgt u nog te horen. Wel verklappen we dat we niet gaan fietsen maar dat de BBQ nog steeds op het programma staat.


Reserveert u de datum vast in uw agenda! 15 september van 10 tot 16 uur!

Namens de voorbereidingsgroep,

Ria Kool


Kloosterbezoek maart 2020: Abdij Koningsoord in Arnhem

Vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart 2020

Op hun website staat:
Wees welkom, beste bezoeker, op deze website van de zusters trappistinnen van Koningsoord.
Graag laten wij u hier iets proeven van ons gemeenschappelijk leven en werken.
Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan. Wij nodigen u van harte uit deze stilte en dit gebed met ons te delen.
Onze abdij ligt aan de Veluwezoom, in een gebied rijk aan natuur en geschiedenis.
Kijk en lees, kom en zie, luister met het oor van uw hart.
Zusters van Koningsoord (http://www.koningsoord.org/)

Praktisch

De verblijfskosten bedragen € 48, – per etmaal (tarief 2019). Voor gasten met een minimuminkomen en/of studenten is reductie mogelijk.
De gasten kunnen eigen bad- en bedlinnen meebrengen (de bedden zijn voorzien van een dekbed). Voor het huren van bad- en  bedlinnen wordt  € 8,00  gevraagd.

De kosten van de heen- en terugreis komen hier nog bij.

Er zijn 15 kamers, waaronder enkele tweepersoons; 7 kamers liggen op de begane grond en 8 op de eerste verdieping.
Elke kamer is voorzien van douche en toilet en internetaansluiting (geen Wifi). De gasten hebben een aangename huiskamer tot hun beschikking, waar ook de gastenbibliotheek is.

De maaltijden zijn mild vegetarisch en worden gezamenlijk in de gastenrefter genuttigd, deze zijn in stilte (behalve de middagmaaltijd). 

Op donderdagavond 20 februari 2020 om 19.30 bereiden we ons bezoek voor, met de mensen die meegaan.
Als groep geven we met elkaar het weekend vorm, met ruimte voor groeps- maar ook individuele activiteiten.

Aanmelden

Zeven deelnemers hebben zich tot nu toe aangemeld, waarvan twee mensen al op donderdag 5 maart vertrekken richting Arnhem.
De anderen sluiten op vrijdag 6 maart aan. Mocht je graag meegaan of vragen hebben, dan kun je Jacqueline Brandenburg hiervoor benaderen (jacqueline.brandenburg@caiway.net of 06 29274924).
Aanmelden bij Jacqueline kan tot eind augustus 2019, omdat begin september het definitieve aantal deelnemers moet worden doorgegeven aan de Abdij.


Koor in eredienst

Op 16 juni om 10.00 uur zal het Interkerkelijk koor “Salem” haar medewerking verlenen aan de morgendienst, welke geleid wordt door ds. Martin de Geus uit Ridderkerk. Een moderne toonzetting in de verkondiging valt weer te verwachten.

Omdat het zowel zondag Trinitatis als Vaderdag is, zal het thema zijn: “De ene vader is de andere niet”

Één van de liederen in de dienst is: “Geen zwerver ben je”; een voorproefje   http://www.dirkzwart.com/images/stories/mp3/bvl08%20geen%20zwerver%20fragment.mp3

“Salem” staat onder leiding van Dirk Zwart – een telg uit de bekende familie – en brengt veel nieuwe kerkmuziek, liturgische liederen, maar ook zelfgeschreven oratoria ten gehore.

Ook bekende tekstdichters, zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, Ria Borkent, André Troost en Martin de Geus – van wie een aantal liederen zal worden gezongen – maken deel uit van het repertoire, alsmede componisten van allure, zoals Antoine Oomen, Tom Löwental en Dirk Zwart zelf.

Het belooft weer een inspirerend samenzijn te worden. Van harte uitgenodigd in De Open Hof, Schildmanstraat 72a


Woorden van afscheid

Afscheid

Doet altijd pijn. Ik heb het heel goed gehad in de gemeente van De Open Hof. De afgelopen weken heb ik mensen bezocht, die moeilijk in de kerk komen en waar ik goed contact mee heb gehad. Ook heb ik mijn kasten opgeruimd. Op die manier wordt je herinnerd aan alles wat er in 15 jaar is gebeurd. Natuurlijk hebben jullie me ook bij mijn jubileumviering al herinnerd aan intieme momenten die we samen hebben beleefd. Ik dank jullie voor de kansen die ik kreeg, het vertrouwen dat jullie in mij hadden.

In ‘Ambacht’ heb ik me altijd gedragen gevoeld door gemeente, het moderamen, de kerkenraad en mijn vertrouwenspersonen: Bas van Nes, Jan Nugteren, Leny Stehouwer en Geertje Plaisier.

Ik wil Teus danken voor alle goede zorg. Hij was vaak mijn ogen en oren in de gemeente. Ook zag hij het als ik het moeilijk had in mijn werk.

Dank ook voor de organisten en dirigenten die voor mooie muziek zorgden.

Het is ook genieten geweest met de collega’s van het Vierluik.

Uiteraard zijn er veel mensen waar ik meer of minder intensief mee heb samengewerkt.

Ik kijk terug op de Waterconferentie en op het Oratorium De Graankorrel, op de rouwgroepen met Gerrit Rijkens en de Alzheimergroep met Wenny van der Hee. Er waren ook gespreksgroepen en catecheses.

Ook kwam ik veel in De Blije Borg, drie jaar als geestelijk verzorger naast het werk in De Open Hof.

De Open Hof is een fijne warme gemeente, die naar elkaar omziet.

Ik vertrouw er op dat dit blijft.

Koos en ik blijven in Zwijndrecht wonen, ik zal nog een paar keer per jaar op zondag voorgaan. En zolang er geen opvolger voor me is kunnen jullie een beroep op me doen.

Maar niet te vaak, ik hoop tijd te hebben voor mijn kleinzoon, voor mijn oude lieve moeder en ook voor hobby’s.

Natuurlijk zijn Daniel Poesiat en Emöke van Bolhuis al bekende pastores in De Open Hof.

Als afscheidsgebaar heb ik zakjes bloemenzaad laten uitdelen. Het zaad herinnert mij aan de uitvoering van het paasoratorium De Graankorrel. We hebben het oratorium een aantal jaren gezongen. Veel liederen zingen door mijn hoofd. Op het zakje bloemenzaad staat een tekst uit het oratorium:

In de blik van de ander,

in een gebaar van liefde,

in de vreugde over het leven,

in troost die warmt

verschijnt de Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije.

Haar/Hem zij onze lof en dank!

Eraan toegevoegd heb ik:

‘Bedankt voor jullie vertrouwen en de bijzondere momenten

in de tijd dat ik jullie dominee mocht zijn.’

De contacten die we samen hadden, zijn altijd ook zaaien. We zaaien woorden, we zaaien gebaren. Pas later zien we wat er is gaan groeien. Dit noem ik de werking van Gods Geest. In de gelijkenis van de zaaier ( Lukas 8) lezen we dat niet alles wat we zaaien ook opkomt, maar wat op komt draagt heel ruim vrucht.

In vertrouwen op de Eeuwige, wens ik jullie alle goeds en dank jullie voor 15 bijzondere jaren.

Marianne Moerland


Diensten rond Pasen

Diensten rond Pasen

14 april 10.00 uur Palmpasen
18 april 19.30 uur Witte Donderdag
19 april 19.30 uur Goede Vrijdag
20 april 19.30 uur Stille Zaterdag
21 april 10.00 uur Paasmorgen


Digitaal prikbord

Minder plastic gebruiken, hoe zou dat kunnen?
Heb je een voorstel laat het ons weten dan zetten wij het op het digitale prikbord.


Mail naar vent@deopenhof-hia.nl en wij plaatsen je bericht op het bord.


Vakantiegeld Samen Delen

Doet u mee, wilt u een stukje van uw vakantiegeld delen dan vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken hoeveel u wilt delen. Wij kunnen daar dan alvast rekening mee houden.

De eerste toezeggingen hebben we reeds ontvangen dank u wel hiervoor. Wij als werkgroep voelen dit als een stimulans.

Uw gift vragen wij uiterlijk voor 15 juni 2019 over te maken op:
op rekeningnummer NL07 INGB 0000 493333
t.n.v. College van kerkrentmeesters hervormde gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
o.v.v. gift vakantiegeld.

Iedere bijdrage is van harte welkom! Weest u ervan overtuigd dat uw gift goed terecht komt en dat we zo, op een bescheiden manier, samen delen.

Het binnengekomen bedrag wordt eind juni of begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend.
De opbrengst zal – vanzelfsprekend geanonimiseerd – worden gepubliceerd

op onze website: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

P.s.: Uw gift is aftrekbaar van de belasting

Wij nodigen hen die in aanmerking denken te komen voor een vakantie bijdrage van harte uit om contact met ons op te nemen via het deelnameformulier, dat u kunt vinden op onze website.

Maar u kunt ook gewoon uw mailadres of uw telefoonnummer invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u misschien denkt dat iemand in aanmerking moet komen voor een vakantie bijdrage dan kunt u dat laten weten via het contact formulier op de website, wij zullen dan op een discrete wijze contact zoeken.

Alle informatie kunt u vinden op de website: www.vakantiegeldsamendelenhia.nl  onder  AANVRAGEN


ZaCa

Op 30 maart om 20.00 uur is er Zaca.
Het zaterdagavondcafé is een plaats om elkaar te ontmoeten. Om gezellig koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. Luisteren naar muziek onder het genot van een glaasje wijn of een biertje.
Diverse gemeenteleden bereiden een leuke avond voor. De groep Connection uit de Bethelkerk zal voor u spelen. En voor velen een bekende groep Mission Possible met Yolanda, Steven en Arjen zorgen voor geweldige muziek.
Het belooft een mooie avond te worden. We nodigen u of jou dan ook van harte uit om langs te komen. Dus denk niet dat het voor anderen is, maar deze avond is voor u/jou bedoeld. Wij zijn blij je te ontmoeten.

Namens V&T, Ria Kool