Spirit Inn

ppf

Heb je behoefte aan meer spiritualiteit en verdieping in je dagelijkse leven? Spirit Inn biedt gelegenheid stil te staan bij de dingen die belangrijk voor je zijn, in de vorm van samen eten, gesprek en ontmoeting.

De bijeenkomsten van Spirit Inn zijn op zondagmiddag van 16.30 tot ongeveer 19.00 uur, in het Jeugdhuis van De Open Hof. Iedereen neemt iets te eten en drinken mee. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Je kunt je aanmelden bij Mariska Kloppenburg via mail, telefoon of Facebook.

Data: 19 oktober, 30 november, 25 januari en/of 8 maart.
Doelgroep: midden generatie (maar ook al behoor je misschien niet meer of nog niet tot die doelgroep en je voelt je aangesproken, dan ben je van harte welkom!)

 

Elke keer is er een ander thema. Ook kinderen worden bij het thema betrokken d.m.v. een activiteit. Gezinnen zijn dan ook als geheel van harte welkom.


Vrouwencontactgroep

 

Op 16 maart 1933 is de vrouwenvereniging van De Open Hof opgericht onder de naam Onderlinge schriftkennis. In de loop der jaren is deze naam veranderd in Vrouwencontactgroep, want voor ons, als leden, zijn onderling contact, met elkaar in gesprek gaan, elkaar respecteren wie je bent, lief en leed met elkaar delen, belangrijke kenmerken, die ons al meer dan 80 jaar samenbinden. 

 

Onze vereniging bestaat uit 28 leden en we komen elke drie weken op woensdagavond in de kerk bij elkaar. Gemiddeld zijn we dan met 21 leden aanwezig. Er wordt per avond door één of meestal twee leden een onderwerp gekozen, vaak uit ons maandblad “In Gesprek”, maar soms ook wat de interesse heeft van de inleidsters. Elke bijeenkomst is weer fijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Ook de jaarfeesten krijgen bij ons speciale aandacht. De slotbijeenkomst wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de kerk. En om de paar jaar gaan we met elkaar uit.

 

U bent van harte welkom op onze avonden. Binnenkort zullen de datums van onze avonden op deze site te lezen zijn.

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met onze secretaresse,
Emmie Hilmert, telefoon 06 1787 4928


Tiener jeugdclub


Onze club heeft nog geen naam en eigenlijk ook geen vastomlijnde leeftijd. De clubleden zijn tussen 13 en 16 jaar oud. De club is op dit moment wat kleiner, dus er kunnen best een paar leden bij. Vooral de twee meiden zouden blij zijn met wat vrouwelijke versterking.

 

Parijs jongeren spel
In het clubseizoen komen we één woensdagavond per veertien dagen van 19.30 tot 20.30 uur bij elkaar. We spreken aan het begin van het seizoen samen af welke avonden het beste uitkomen, zodat we rekening kunnen houden met bijvoorbeeld tentamenweken. Op de avonden doen we diverse activiteiten zoals: een schilderij maken van een Bijbelwoord, een survival fantasiespel, hints, het lama spel, film kijken, samen kerststukjes maken met de damesclub, samen koken en een avond met de ouders. Ook praten we over de dingen die ons bezighouden.

 

Daarnaast proberen we ook samen een paar gezellige uitjes te organiseren in de vakanties. Dit jaar zijn we naar de dierentuin en naar het jeugdtheater geweest en hebben we met het warme weer een gezellige barbecue gehouden.

 

De jongeren hebben ook een eigen Facebook pagina, waar u nog beter op de hoogte kunt blijven van hun activiteiten. U kunt hier klikken om naar hun Facebook pagina te gaan.

Ben je enthousiast geworden over onze club? Wil je meer informatie en/of wil je je (kind) opgeven? Neem contact op met:

 

Cokky Le Pair    clepair@hetnet.nl
Marleen Kindt    marleen@mkindt.nl


Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

De Commissie ZWO ondersteunt een door de commissie gekozen zending- en ontwikkelingsproject in Afrika door fondswerving en kennisuitwisseling over problemen en uitdagingen in derdewereldlanden.

 

Ook wil ZWO het bewustzijn stimuleren en aandacht vragen voor de problemen en uitdagingen in derdewereldlanden. Dit kan tevens gelden voor het eigen consumentengedrag, bijvoorbeeld door het stimuleren van consumptie van Fair Trade producten, of producten die zonder hulp van kinderarbeid tot stand gekomen zijn.

 

{accordionfaq faqid=FAQ1 } 

ASAPE project in Noord Kameroen 

 

We zijn voor het derde jaar betrokken bij een project van de Lutherse Broederkerk in Noord Kameroen. Dit ASAPE project is een project van Kerk in Actie. De Open Hof is één van de PKN kerken die helpt om dit project te realiseren.

 

Binnen het ASAPE project worden diverse activiteiten ontplooid, zoals onder andere landbouwvoorlichting , verstrekking van microkredieten, sociale voorlichting voor vrouwen en het beheer van bijbelscholen en theologische opleidingen. Voor dit project worden jaarlijks ongeveer 19 collectes bestemd. Ook geeft ZWO hierover informatie in de kerkbodes.

 

Verdere werkzaamheden

De collectes in de Veertigdagentijd en voor het werelddiaconaat zijn voor de projecten die Kerk in Actie dan aan de orde stelt, evenals de zendingscollecte in mei en de collecte voor “Kinderen in de Knel” op eerste Kerstdag. Voor gevangenen wordt een Paasgroetenaktie verzorgd. In de zomer is er meestal een actie voor het project. Tijdens de zomerparkdag van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht richten we een informatiekraam in. Jaarlijks wordt er een Kerstmarkt georganiseerd voor het project ASAPE.

 

De ZWO-medewerkers

De Commissie ZWO wordt bij speciale acties ondersteund door vrijwilligers. Bij de jaarlijkse kerstmarkt, waar geld wordt ingezameld voor het ASAPE project van dat jaar, helpen ook mensen van buiten onze kerk mee. ZWO nodigt belangstellenden uit om mee te doen in deze commissie om zo nog meer te kunnen bijdragen aan deze projecten.

end FAQ

 

Wilt u meer weten over de Commissie ZWO? Neem contact op met:

 

David

David Scheele
Telefoon: 078-681 30 27
E-mail: zwo@deopenhof-hia.nl

 

 

 

 

{accordionfaq faqid=FAQ2 } 

 

Rekeningnummer

Voor ZWO:
IBAN:NL45RABO0397600887
t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk

End FAQ